Jarabinky 3

Na dynamických Mlynských nivách vyrástli Jarabinky

V bratislavskom Prievoze vyrástol komplex Jarabinky, ktorý neponúka len bývanie bez kontextu, ale počíta s celodenným využitím areálu na úrovni parku a živého parteru. Okoloidúci ho bez problémov identifikujú hneď na rohu, keď sa im pred očami vynorí charakteristická veža. Výstavba projektu stála developera 62miliónov eur.

Obytný súbor Jarabinky je polyfunkčným komplexom situovaným v mestskej časti Ružinov v lokalite Mlynské nivy. Ide o štvrť, ktorá momentálne zažíva dynamický rozvoj a stáva sa súčasťou zaujímavého územia s úzkym kontaktom na centrum mesta a koncentrovanú občiansku vybavenosť, zároveň ale v blízkosti bratislavského dopravného okruhu a hustej siete MHD.

Pri riešení komplexu sa kládol dôraz na kvalitu prostredia vytváraného pre rezidentov a retaily – na úrovni verejných priestorov zapájajúcich súbor do okolia a rovnako na úrovni poloverejných zelených dvorov určených jeho obyvateľom, poskytujúcich im patričnú dávku intimity a bezpečia. Prevažujúca funkcia bývania je doplnená parterom vybavenosti dotvárajúcim mestské prostredie, v rámci ktorého sú situované priestory na obchody a služby rôznych veľkostných kategórií, a dostatkom parkovacích miest.

Jarabinky 2
Jarabinky | Zdroj: Tomáš Manina

Dva vnútrobloky

Urbanisticky Jarabinky tvoria ucelený mestský blok vymedzený z juhu ulicou Mlynské nivy a zo severu Jarabinkovou ulicou, z východu a západu novovytvorenými komunikáciami prepájajúcimi tieto dve ulice. Solitérny objekt je výškovou dominantou Jarabiniek, zatiaľ čo nižšie hmoty vytvárajú dva vnútrobloky.

Medzi hmotami je vedená hlavná pešia os súboru – verejná pešia ulica so zeleňou a priestorom na rozšírenie života z ťažiskových prevádzok obchodov a služieb na terasy do exteriéru. Táto pasáž, tvoriaca mestskú spojnicu Jarabinkovej ulice a Mlynských nív určenú chodcom, je na svojich koncoch rozvetvená do siete verejných peších trás v okolí.

V celom parteri je situovaných 35 retailov s veľkosťami od 45 do 830 m². Od druhého nadzemného podlažia sú situované byty rôznych veľkostí a typov, konkrétne 392 obytných jednotiek – 379 bytov a 13 apartmánov.

Jarabinky 1
Jarabinky | Zdroj: Tomáš Manina

Otvorenosť aj súkromie

Byty sú štruktúrované od najmenších jednoizbových s výmerou 40 m² cez dvoj- a trojizbové byty rôznych veľkostných kategórií, po najväčšie štvor- a päťizbové s výmerou až do 275 m². Rozmanitá typová škála je zastúpená ekonomicky racionálne riešenými jedno- a dvojizbovými bytmi, rôznymi variantmi trojizbových bytov, z veľkej časti s preplávajúcou dispozíciou, ďalej veľkorysými troj- a štvorizbovými bytmi predovšetkým na vyšších podlažiach výškového objektu Jarabinky Grande, predzáhradkovými bytmi na úrovni pokojného vnútrobloku so zeleňou na druhom nadzemnom podlaží či rôzne veľkými terasovými bytmi na šiestom a siedmom nadzemnom podlaží blokovej časti.

Jarabinky v sebe kombinujú blízkosť centra mesta a mestské prostredie so súkromím a intimitou v podobe zelených dvorov. Práve zeleň, ktorá poslúži na príjemný relax a formuje kvalitné obytné prostredie aj verejný priestor, je v súbore jedným z dôležitých fenoménov.

Dostupná vybavenosť v okolí spolu s tou situovanou priamo v objekte prinesie rezidentom adekvátnu mieru komfortu. Rozmanitá skladba štruktúrovaných verejných, poloverejných a súkromných zón na rôznych úrovniach má potenciál zabezpečiť Jarabinkám potrebnú životaschopnosť. Projekt v príjemnej mierke vytvára pre svojich obyvateľov vyvážený pomer otvorenosti objektu mestu a súkromia potrebného na príjemné a bezpečné bývanie.

REDAKČNÁ ÚPRAVA: Alexandra Müllerová
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: SPDe architekti
FOTO: Tomáš Manina

Obytný súbor Jarabinky sa umiestnil na 5. mieste v TOP 50 najdrahších stavieb Slovenska 2019/2020. Pozrite si kompletný zoznam.