Poputuje CE ZA AR v tomto roku do Trnavy? Oceňovaný projekt Nádvorie sa dočkal dokončenia poslednej etapy

Hoci je Nádvorie otvorené od roku 2018, ambiciózny projekt obnovy vznikal postupne a je za ním mnoho rokov práce. Druhej a tretej etape, realizovanej v rokoch 2013 až 2018, predchádzala obnova objektu, v ktorom sídli kaviareň Thalmainer.

Celý príbeh sa začal písať v roku 2009, keď sa rodina Trnkovcov rozhodla kúpiť starý murovaný dom na Trojičnom námestí v Trnave, keďže sa presťahovala do Bratislavy a pri návšteve rodného mesta nechcel Miroslav Trnka, zakladateľ softvérovej spoločnosti Eset, využívať len služby hotelov.

Ateliéry Nádvorie sa dostali do zoznamu nominácií tohtoročných cien CE ZA AR. Kompletný zoznam nájdete tu.

V obchodných priestoroch na prízemí vymyslel spolu so synom Michalom kaviareň, ktorú otvorili v 2011. Tá sa stala obľúbenou a bolo na mieste uvažovať nad rozšírením konceptu. Do karát im hralo aj dobré načasovanie. Keďže mesto práve vtedy predávalo vedľajšiu budovu v dezolátnom stave v balíku spolu s budovou na Štefánikovej ulici, Trnkovci sa rozhodli kúpiť ich a oživiť historické centrum. Namiesto pôvodne zamýšľanej investície do kultúrneho centra v Bratislave tak investovali v rodnej Trnave.

Rekonštruovaný meštiansky dom patrí medzi pamätihodnosti mesta Trnava, v areáli Nádvoria sa nachádzajú tri národné kultúrne pamiatky. 
Rekonštruovaný meštiansky dom patrí medzi pamätihodnosti mesta Trnava, v areáli Nádvoria sa nachádzajú tri národné kultúrne pamiatky.  | Zdroj: Matej Hakár

Verejný priestor v strede mestskej štruktúry

Nehnuteľnosti získali aj vďaka tomu, že ich cenová ponuka nemala konkurenciu. Trnava vyhlásila v roku 2012 verejnú obchodnú súťaž na predaj týchto budov a znalecký posudok ich hodnotu vyčíslil na 683-tisíc eur. Nakoniec sa predali za 1,2 milióna. Spoločnosť Trnka Investments od roku 2012 do otvorenia v 2018 investovala do oživenia chátrajúcich historických priestorov 15 miliónov eur bez použitia verejných zdrojov.

Pre budovy, ktorým hrozilo zrútenie, to bola v podstate posledná šanca na záchranu. Rekonštrukcia sa začala v roku 2014. Komplex vznikol spojením viacerých susedných parciel. Tie boli zastavané prejazdovými mestskými domami, ktoré sa spájali zadnou stranou dvorov. Po ich spojení vznikol voľný verejný priestor v strede mestskej štruktúry. Odtiaľ aj názov Nádvorie.

Kultúrne pamiatky s narušenou statikou

Investori sa v tomto prípade rozhodli pre mix komerčných a nekomerčných aktivít, aj keď z ekonomického hľadiska ide skôr o filantropický projekt rodiny Miroslava a Michala Trnkovcov. Nachádza sa tu mnoho rôznorodých poloverejných či privátnych funkcií, ktoré Nádvorie aktivujú, či už denne formou terasy reštaurácie, retailov, alebo občasne formou eventov.

Multifunkčný centrálny priestor je vymedzený štvoricou stromov, zmenou povrchu a osvetlením. Nádvorie sa stalo miestom, kde sa prelína staré s novým a súkromné s verejným. Keďže sa v areáli nachádzajú tri národné kultúrne pamiatky, k revitalizácii boli prizvaní aj pamiatkari.

Zanedbané osemstoročné budovy s narušenou statikou boli vyhlásené za výnimočné pre svoju historickú hodnotu a vzácne klenby. Ich podoba zostala autenticky zachovaná od stredoveku. O úspešnom dialógu s pamiatkovým úradom svedčí aj ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktorú si odniesla obnova historického objektu na Trojičnom námestí 5 v roku 2016.

Situácia – priestorová schéma.
Situácia – priestorová schéma. | Zdroj: Sadovsky & Architects

Jednotný jazyk materiálov Kaviareň

Thalmeiner, ktorou sa to všetko začalo, nájdeme v pôvodne gotickom dome s renesančnými prvkami. Nachádzajú sa v ňom aj kancelárske priestory. Rôzne etapy projektu spájajú schody, nazývané pracovne amfiteáter, keďže pôvodne malo byť vo dvore umiestnené pódium.

Budovy na Štefánikovej 3 a 4 sú kultúrnymi pamiatkami, postavené ako prejazdové domy s gotickým základom. V oboch rekonštruovaných objektoch sa architekti snažili odprezentovať všetky dôležité časové stopy prestavieb, pričom dbali na jednotný materiálový jazyk a dodržiavanie zásad pamiatkovej ochrany.

Rekonštrukcia, replika aj novostavba

V priestoroch na Štefánikovej 4 dnes sídlia Malý Berlín aj Coworking Nádvorie s odhaleným barokovým krovom, ktorý prechádza cez obe budovy. Pri revitalizácii boli použité všetky tri princípy práce v historickom prostredí, a to rekonštrukcia, replika i novostavba.

Projekt si musel poradiť aj s novšími stavbami, ktoré mierkou, hmotou a formou nezapadali do historického centra. Pribudli tak novostavby, resp. prístavby, v ktorých sa dnes nachádzajú kancelárske priestory, Trnavské rádio, dizajnový podkrovný Airbnb byt a v tehlových budovách sú to piváreň Akademia a študentské bývanie Kampus.

Posledná etapa Nádvoria sa začala písať v roku 2020 a dvorové krídloorientované do Pekárskej ulice otvorilo svoje brány v októbri 2023.
Posledná etapa Nádvoria sa začala písať v roku 2020 a dvorové krídlo orientované do Pekárskej ulice otvorilo svoje brány v októbri 2023. | Zdroj: Matej Hakár

Projekt zavŕšila štvrtá etapa

Posledná etapa Nádvoria sa začala písať začiatkom výstavby v roku 2020 a dvorové krídlo orientované do Pekárskej ulice otvorilo svoje brány v októbri 2023. Prepojilo tak priestor na ďalšiu stranu. Centrum súčasnej kultúry bolo dovtedy prístupné zo Štefánikovej ulice a z Trojičného námestia tromi pôvodnými vchodmi. Novozrekonštruovanej časti budov dominuje objekt ateliéru.

„Polyfunkčný objekt obsahuje rôznorodú paletu priestorov v podobe kreatívneho centra so samostatnými a ‚zdieľanýmiʻ‘ ateliérmi, objektom rezidenčného ateliéru, aktívnym parterom s obchodnými priestormi, dielňami a zázemím správy budov pre celý komplex Nádvoria,“ informovali architekti z ateliéru Sadovsky & Architects, autori štvrtej etapy. Tí projekt zastrešovali od začiatku, ešte ako Vallo Sadovsky Architects.

Prestavby z minulosti

Rekonštruovaný meštiansky dom patrí medzi pamäti – hodnosti mesta Trnava. Pôvodne symetrický objekt z ulice s pôdorysom v tvare U prešiel viacerými pre – stavbami.

„Podzemné podlažie siahajúce do obdobia stredoveku bolo postupne nadstavované. Renesančná klenba na prízemí dokumentuje tento postupný trend. Na začiatku 20. storočia bol objekt nadstavený o druhé nadzemné podlažie a jeho centrálny prejazd bol upravený do podoby vstupnej haly s otvoreným schodiskom. V druhej polovici 20. storočia bola časť uličného, ako aj dvorového krídla asanovaná a neskôr čiastočne dostavaná. Táto fragmentácia bola čitateľná ako vo fasádach, tak aj v dispozičnom riešení a jednotlivé novotvary boli vnímateľné ako samostatné objekty,“ vysvetlili architekti.

Parafráza pôvodných historických priehľadov Uličnému krídlu ponechali novšie funkčné delenie na prízemí s prejazdom, vstupom či výkladmi a prezentáciou hodnotných fragmentov predošlých podôb stavby. Pôvodný prejazd podporilo odhalenie pôvodnej podoby portálu s nárazníkmi a transparentnou výplňou s priehľadom cez vstupnú halu kreatívneho centra až do dvorovej časti.

Okrem priestorov na prenájom, aktívneho parteru, bol na prízemie umiestnený pop-up priestor kreatívneho centra. Otvára sa do pasáže prejazdu veľkorysým oknom ako parafráza pôvodných historických priehľadov prízemnej miestnosti do dvora.

Polyfunkčný meštiansky dom na Pekárskej vyniká rôznorodou paletou priestorov.
Polyfunkčný meštiansky dom na Pekárskej vyniká rôznorodou paletou priestorov. | Zdroj: Matej Hakár

Život v podkroví

V podkroví meštianskeho domu vznikol „zdieľaný“ʻ ateliér a v priestoroch novej časti uličného krídla dvojpodlažný priestor s mezanínom určený na fotoateliér. Ustúpené podlažie v priestore vikiera orientovaného do dvora funguje ako rozšírenie „zdieľanéhoʻ“ ateliéru. Podkrovný ateliér je okrem oddelenej malej dielne vybavený tmavou komorou.

„Kľúčovým priestorom je klubovňa kreatívneho centra. Nachádza sa v strede uličného krídla na druhom nadzemnom podlaží. Multifunkčný priestor je vybavený flexibilným mobiliárom a umožňuje viacero scenárov využitia. Vstupná časť s knižnicou sprístupňuje novú pavlač v dvorovom krídle. Tá je hlavným prístupom do individuálnych ateliérov,“ doplnili architekti.

Tehla ako materiál typický pre Trnavu

Dvorovú časť štvrtej etapy tvorí rekonštruované krídlo objektu, ktoré sa končí poslednou zachovanou historickou konštrukciou renesančnej klenby. Je odhalená v rámci pasáže do vedľajšieho objektu, zázemia celého komplexu. Vo vizuálne otvorenom parteri sa nachádzajú ako dielne, tak aj prenajímateľné priestory.

Na poschodí zase nájdeme individuálne ateliéry. Dostavby na Nádvorí sa už na pohľad odlišujú použitím tehlového fasádneho obkladu, ktorý odkazuje na tradičný trnavský stavebný materiál.

Trnava je totiž jediným tehlovým stredovekým mestom u nás. Podľa stavebnej historičky Jaroslavy Žuffovej, po obrannej priekope okolo mesta zostalo množstvo hliny a vyrobiť z nej tehly bolo jednoduchšie a lacnejšie ako prevážať kameň.

Axonometria meštianskeho domu.
Axonometria meštianskeho domu. | Zdroj: Sadovsky & Architects

Experimentálny stavebný prístup

Jednou z hlavných tém bola udržateľnosť. V rámci projektu architekti zvolili experimentálny prístup a alternatívny materiál v podobe prefabrikovaných blokov plnených lisovanou slamou. Výsledkom nových typologických aplikácií v komplikovanom kontexte historického centra je hybridná konštrukcia, ktorá pracuje ako s tradičnými murovanými stenami, tak aj s oceľovými rámami.

Okrem nízkej uhlíkovej stopy dosahuje tento materiál výborné hodnoty priedušnosti. To podporujú aj hlinené omietky použité v interiéri a prevetrávaná fasáda z vonkajšej strany.

Obnoviteľné zdroje pre väčšiu hospodárnosť

Pri rekonštrukcii sa dôraz kládol aj na hospodárenie s energiami počas prevádzky stavby. „Napriek limitovaným možnostiam úspory obnovovaného objektu z hľadiska prezentácie prvkov kultúrneho dedičstva sa podarilo vybudovať systém, ktorý dokáže bez potreby dodatočnej výroby energie zásobiť objekt počas celého roka.

Systém sa skladá z tepelných čerpadiel zem – voda. Sedem podzemných vrtov s hĺbkou 120 metrov má schopnosť akumulovať energiu v podloží, ktorú je následne možné čerpať počas zimy vo forme tepla a počas leta vo forme chladu,“ vysvetlili architekti.

Na začiatku 20. storočia bol centrálny prejazd do domu upravený do podoby vstupnej haly s otvoreným schodiskom.
Na začiatku 20. storočia bol centrálny prejazd do domu upravený do podoby vstupnej haly s otvoreným schodiskom. | Zdroj: Matej Hakár

Filantropia a kvalita vo verejnom priestore

Otvorený bezbariérový priestor, ktorý sa nachádza približne 15 minút pešej chôdze od trnavskej vlakovej a autobusovej stanice, je jedinečný aj z hľadiska konceptu. Podujatia organizované Nádvorím sú bezplatné alebo s dobrovoľným vstupným. Za výnimočný v celosvetovom meradle ho považuje aj riaditeľ Nádvoria Dušan Vančo, ktorý v tejto funkcii pôsobí od začiatku fungovania priestoru.

„Nádvorie je živou prípadovou štúdiou, ako sa veci dajú robiť, keď sú majitelia ochotní priniesť veľký kus filantropie a kvality do verejného priestoru. Samozrejme, podporujúc celý rad aktivít, ktoré Nádvorie robí. Bez ich finančného, ale najmä osobného vkladu by to nebolo možné. Ako rodený Trnavčan som tiež chcel prispieť k tomu, aby sa Nádvorie vyprofilovalo ako niečo, čo môže o kúsok viac zviditeľniť Trnavu – nielen na kultúrnej mape,“ povedal.

Kus vyladenej architektúry

Trnava ukázala, ako na jednom mieste existuje komunita a stretávajú sa tu ľudia všetkých vekových kategórií. Organizujú sa tu koncerty, zaujímavé podujatia a vznikol priestor nielen pre Trnavčanov, ale aj pre turistov. „Nádvorie tvorí po každej stránke kus vyladenej, kvalitnej architektúry.

Ocenili to aj odborníci, koniec koncov získalo množstvo ocenení. Spomeniem napríklad Cenu Dušana Jurkoviča, Cenu ARCH za rekonštrukciu meštianskeho domu a Nádvoria a Cenu CE.ZA.AR za objekty so zmiešanou funkciou,“ doplnil riaditeľ Nádvoria.

Rekonštruovaný meštiansky dom patrí medzi pamätihodnosti mesta Trnava, v areáli Nádvoria sa nachádzajú tri národné kultúrne pamiatky. 
Ateliéry Nádvorie, Pekárska 40, Trnava
Na začiatku 20. storočia bol centrálny prejazd do domu upravený do podoby vstupnej haly s otvoreným schodiskom.
Sadovsky & Architects Matej Hakar © 2023 M2A0408
Ateliéry Nádvorie, Pekárska 40, Trnava
Ateliéry Nádvorie, Pekárska 40, Trnava
Ateliéry Nádvorie, Pekárska 40, Trnava
Ateliéry Nádvorie, Pekárska 40, Trnava

Ateliéry Nádvorie, Pekárska 40, Trnava

Developer: Trnka Investments
Architekti: Sadovsky & Architects – Oliver Sadovský, Viliam Zajíček, Martin
Červienka
Spolupráca: Marián Krajči (stavebné riešenie), Martina Ulrichová (stavebné riešenie),
Michal Marcinov (krajinné úpravy), Barbora Hrmová (krajinné úpravy)
Podlahová plocha: 815,3 m²
Realizácia: 2022 – 2023