Situácia – priestorová schéma. Zdroj: Sadovsky & Architects