Prírodná tepelná stabilizácia budov

ivá stavba v podobe výrobnej haly LIKO Vo

Každý rok priemerné teploty rastú. Každý deň sa u nás zastavia niekoľko ha plochy. Ako bojovať so vznikajúcimi tepelnými ostrovmi a ako ochladiť nielen interiér svojho domu alebo kancelárie, ale pozitívne ovplyvniť aj celé svoje okolie?

Materiály a technológie

Zmeny klímy, rastúce priemerné teploty, veľké sucho a prakticky neexistujúcu jar a jeseň pociťujeme bezpochyby všetci. Všetky problémy však spája jeden menovateľ, voda. Zastavané plochy v mestách a jeho okolí jednoducho nedokážu zadržiavať zrážky a všetko sa odvádza kanalizáciou von z mesta. Dôsledkom sú potom vysušené prehriate plochy, ktoré ohrievajú objekty vnútri aj vo svojom okolí.

Ak má však objekt zelenú strechu alebo fasádu, dokáže zadržať vodu v mieste dopadu a tá neodíde do kanalizácie. Namiesto toho sa pri teplých slnečných dňoch začne vyparovať a ochladzuje tak nielen plášť budovy a teda jej interiér, ale aj svoje najbližšie okolie. Zelené plochy sa neprehrievajú.

Teplota strechy pod vegetačnou vrstvou v letných mesiacoch zvyčajne nepresiahne 25 ° C, a je tak až o 55 stupňov nižšia ako teplota povrchu vystaveného priamemu slnku, ktorý sa v lete môže rozpáliť aj na 80 ° C.

Ako zelené strechy fungujú?

Zelené strechy fungujú ako prírodná ekologická klimatizácia. Nielen, že ochladzujú a zvlhčujú okolitý vzduch a tým narúšajú jav mestských tepelných ostrovov, ale mimo to zachytávajú prach, okysličujú okolie a chránia konštrukciu a izoláciu strechy, čím výrazne predlžujú jej životnosť – hydroizolácia je tak chránená pred UV žiarením a ďalšími vonkajšími vplyvmi.

Vodu strecha dokáže zadržať jednak v samotnom substráte, tak predovšetkým aj v spodnej vrstve skladby zelenej strechy, z ktorej potom postupne rastliny vodu získavajú späť a uvoľňujú odparovaním do okolia. Pokiaľ má strecha plniť predovšetkým funkciu tepelno-izolačnú a byť bez údržbová, volia sa z hľadiska vegetácie suchomilné rastliny ako sú rôzne druhy rozchodníkov a tráv, ktorým nevadí dlhodobé sucho.

Zelená extenzívna strecha 3D rez skladbou
Zelená extenzívna strecha 3D rez skladbou |

Hrúbka substrátu potom môže byť relatívne tenká a mimo svoju funkciu môže byť strecha aj veľmi pekná. Tieto strechy patria do kategórie extenzívnych zelených striech. Ak má byť strecha rozmanitejšie, čo sa FLO-ry týka, a zelenšia, potom prichádza na rad variant intenzívnych zelených striech s vyššou hrúbkou súvrstvia.

Tieto strechy je možné osádzať prakticky čímkoľvek, je len potrebné počítať s adekvátnymi nárokmi na údržbu, rovnako ako je to u bežných záhrad. Aký typ zvoliť, ako zabezpečiť správnu statickú únosnosť súčasnej konštrukcie prípadne navrhnúť novú alebo ako strechu osádzať je rozhodne odborná záležitosť a mala by prebehnúť pod dohľadom odborníkov.

Zelené strechy sú len špička ľadovca.

Zelené stavanie nie je len o strechách. Veľký boj s miestom v mestách nás núti premýšľať ďalej. Vyvíjame tak aj vlastné riešenie zelených fasád, teda vertikálnych záhrad, ktoré je možné aplikovať ako kotvené do fasády alebo samonosné pred-sadené konštrukcie.

zelená fasáda priamo kotvená
zelená fasáda priamo kotvená |

Zelená fasáda so sebou prináša rovnaké výhody ako strecha, je však viac na očiach a tak okrem energetického prínosu ide predovšetkým o vec estetickú, ktorá zveľaďuje svoje okolie a krásne vonia. Vlastný systém predpestovaných košov a ich montáž nám dovoľujú vymýšľať atypické riešenia, vhodné pre rozmanité druhy stavieb a konštrukcií.

zelená fasáda samonosná
zelená fasáda samonosná |

Ďalším krokom vývoja, ktorý nazývame Návrat ku koreňom modernej cesty, je vlastný patentovaný systém strešných i fasádnych koreňových čističiek odpadových vôd. Ten vie spracovať odpadovú vodu produkovanú v objekte a pomocou koreňového systému ju premeniť späť na vodu úžitkovú, vhodnú pre prevádzku alebo napr. pre závlahový systém fasád a okolie.

fasádna koreňová čistička odpadových vôd
fasádna koreňová čistička odpadových vôd |

Vývojovým centrom a dôkazom funkčnosti našich zelených systémov je v Slavkove u Brna postavená Živá stavba – LIKO-Noe, ktorá prírodnú tepelnú stabilizáciu budov a jej princípy využíva vo svoj prospech. Príďte sa presvedčiť a stavajte s nami mestá, ktoré sú príjemným miestom pre život aj ďalším generáciám.

Vývojové centrum LIKO-Noe (na fotografiách), je dôkazom funkčnosti našich zelených systémov. Stvárňuje prírodnú tepelnú stabilizáciu budov a ich princípov vo vlastný prospech. Na ňom sme v posledných rokoch všetko vyvíjali a merali, aby sme v roku 2019 mohli svetu ukázať revolučnú Živú stavbu v podobe výrobnej haly LIKO-Vo.

Zelená fasáda so sebou prináša rovnaké výhody ako strecha je však viac na očiach

Nová hala je ukážkou toho, ako my vidíme staviteľstvo v 21. storočí, a to v spojení s prírodou.
www.liko-s.sk

Zdroj : Text kolektív autorov firmy LIKO-S
Foto: archív firmy