05 | Drenážna fólia

Extenzívna vegetačná strecha (aplikačný postup)

Partneri sekcie:

Na vytvorenie vegetačnej strechy možno použiť hydrofilnú minerálnu vlnu, ktorá slúži ako čiastočná náhrada substrátu, rastliny sa do nej môžu bez problému zakoreniť. Zároveň slúži ako drenážna a hydroakumulačná vrstva.

Pri ozelenení polointenzívnych a intenzívnych plochých striech možno dosky z hydrofilnej vlny vrstviť na seba a pri prekladaní s 50 mm substrátu zaistiť vyššiu hydroakumuláciu.

Vďaka tomu možno vytvárať dynamickú profiláciu povrchu bez výrazného preťaženia nosnej konštrukcie, ako je to pri výlučne substrátových riešeniach. Dosky z hydrofilnej minerálnej vlny sú ľahké a vzdušné, okrem ozeleňovania novostavieb sú vhodné aj na rekonštrukcie. Majú zodpovedajúcu vodopriepustnosť, takže ich možno použiť aj v zjednodušených extenzívnych skladbách, kde rastliny môžu spoľahlivo vegetovať aj v období bez prirodzenej dažďovej zálievky.

Info o materiáli: Doska z hydrofilnej minerálnej vlny, čiastočne nahrádza substrát. V skladbe extenzívnej vegetačnej strechy slúži na vytvorenie drenážnej a hydroakumulačnej vrstvy.

V kombinácii so substrátom sa používajú ako spodná vrstva vegetačného súvrstvia pri budovaní zelených striech. V polointenzívnych systémoch, alebo tam, kde sa očakáva zvýšená prevádzka na streche, je vhodné dosky z hydrfilnej minerálnej vlny doplniť systémovou spevňujúcou vrstvou.

Príprava podkladu

Návrh vegetačnej strechy treba vždy prekonzultovať so statikom, ktorý musí prerátať únosnosť existujúcej strechy, resp. pri novostavbe správne navrhnúť jej zaťaženie. Pred samotným zhotovením vegetačného súvrstvia je potrebné, aby bola zrealizovaná tepelná izolácia strechy s potrebným vyspádovaním a ukončená hydroizoláciou proti prerastaniu koreňov na báze PVC.

Pred začatím prác je potrebné odstrániť zo strechy nečistoty, vodu a presvedčiť sa, či je strecha dostatočne vyspádovaná, či je vpust vhodne ukončený a zabezpečený vhodným nadstavcom a či hydroizolácia nie je poškodená.

Postup zhotovenia extenzívnej vegetačnej strechy

Strecha sa dôkladne rozmeria. Na základe zistených rozmerov sa pripravia hydrofilná izolácia a drenážna fólia. Na pripravený podklad sa položia pásy geotextílie s dostatočným presahom približne 100 mm. Geotextília s plošnou hmotnosťou 300 g/m2 slúži ako ochrana hydroizolačnej fólie pred mechanickým poškodením.

Ak sa bude realizovť intenzívna vegetačná strecha, je potrebné použiť geotextíliu s vyššou plošnou hmotnosťou. Po položení geotextílie sa podľa vopred pripraveného plánu rozmiestnia na streche dilatačné antikorové profily. Úpravu profilu do požadovaného tvaru a na potrebnú dĺžku sa odporúča realizovať mimo strechy, aby sa nepoškodila hydroizolácia.

Tip: Pravidelná zálievka: Hydrofilná vlna dokáže absorbovať 90 % vody. Čerstvo realizovanú vegetačnú strechu je potrebné zo začiatku pravidelne intenzívne zalievať.

Rozmiestnené dilatačné profily sa zastabilizujú štrkom. Časť štrku sa prihrnie k dilatačnej lište, časť k atike. Na miestach, kde bude rozsypaný štrk, sa odporúča položiť geotextíliu v dvoch vrstvách. Pásy pod štrkový zásyp sa pripravia vopred. Je potrebné ich narezať v dostatočnej šírke. Na jednej strane strechy sa zasunú pod ohyb na profilovanej lište, na druhej strane môžu mierne presahovať cez atiku.

Prebytočný presah sa po dosypaní štrku zreže na potrebnú výšku. Do vymedzeného priestoru medzi profily sa na geotextíliu položí drenážna fólia s presahom dvoch kalíškov. Na okrajoch strechy sa upraví na požadovaný rozmer. Na drenážnu fóliu sa uložia dosky hydrofilnej vlny. V jednotlivých radoch sa ukladajú s predsadením o polovicu dosky.

Tip: Starostlivosť po zakorenení rastlín: Po zakorenení rastlín už zalievanie nie je potrebné. Extenzívna vegetačná strecha je úsporná a nevyžaduje si údržbu. Stačí ju dvakrát ročne skontrolovať, očistiť od nežiaducich nánosov, prípadne doplniť živiny v podobe hnojiva.

Na hydrofilnú izoláciu sa potom rovnomerne rozhrabe minerálny substrát s hrúbkou 20 až 30 mm. Finálnu vrstvu budú tvoriť rozchodníkové koberce. Kotúče rozchodníkových kobercov sa rozrolujú na minerálny substrát a konce sa navzájom zapracujú. Po okrajoch sa doplní riečny štrk do potrebnej výšky. Vegetačná strecha sa nakoniec dôkladne zaleje.

Čo budeme potrebovať?

  • Geotextília (plošná hmotnosť: 300 g/m2)
  • Antikorový dilatačný profil
  • Spojovacie kusy k dilatačnému profilu
  • Riečne kamenivo (frakcia 16/32)
  • Drenážna fólia (Drenážna fólia PLATON DE 25)
  • Hydrofilná izolácia (Hydrofilná izolácia Isover Flora, hrúbka: 50 mm, šírka: 1 000 mm, šírka: 600 mm, hmotnosť: 80 kg/m2, hrúbka: 100 mm, šírka: 1 000 mm, šírka: 600 mm, hmotnosť: 76 kg/m2
  • Minerálny substrát
  • Rozchodníkové koberce
  • Revízna šachta pre strešný vpust
  • Náradie (meter, orezávací výsuvný nôž, nôž na izoláciu, nožnice na plech alebo uhlová brúska, plastové vedro, lopata, hrable, ochranné rukavice)

Celý postup nájdete na druhej strane.