Vizualizácia kúpaliska Krasňany

Nové bazény, aj rozšírenie areálu. Kúpalisko Krasňany čaká zmena k lepšiemu

Verejnosť už pozná plánovaný vzhľad a vylepšenia kúpaliska Krasňany v mestskej časti Rača.

Bude väčšie, modernejšie a vynovenejšie. Kúpalisko čaká rozšírenie o takmer 3300 m2 novej plochy. Modernizáciou prejdú bazény, rekonštrukciou zase súčasný bufet.

Nové umiestnenie dostanú aj športoviská a plavecký bazén už nebude vďaka sezónnemu nafukovaciemu vaku len pre teplé počasie, takže sa bude dať využiť aj v zime. Okrem toho tam návštevníci nájdu po otvorení aj nový vstup, šatne a kolonádu, ktorá bude spájať všetky objekty do jedného celku.

Plánovanú obnovu zastrešuje hlavné mesto spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy a Správou telovýchovných a rekreačných zariadení. Spolupracujúci architekti z ateliérov PLURAL, zerozero a Diervilla aktuálne dokončili architektonickú štúdiu, v ktorej ukázali, akou obnovou prejde celé kúpalisko v najbližšom období.

Vizualizácia kúpaliska Krasňany
Vizualizácia kúpaliska Krasňany | Zdroj: MIB

„Rekonštrukcia začne obnovou bazénov. Zmodernizujú sa technológie a povrchy. Novinkou bude ich úplne nový koncept. Veľký plavecký bazén sa rozdelí na plavecký a menší relaxačný so sedením po obvode. V blízkosti bistra, pod dohľadom rodičov a pri hlavnom vstupe do areálu, budú tri kruhové detské bazény s vodnými atrakciami. Vďaka sezónnemu nafukovaciemu prístrešku bude veľký bazén otvorený pre plavcov počas celého roka,“ priblížil Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z MIB-u.

V prvej etape sa tiež obnovia šatne a vybuduje prvá časť kolonády s novým vstupom na kúpalisko. Kolonádu, ktorá predstavuje kľúčový prvok celého návrhu, tvoria pergoly porastené popínavou zeleňou. Celá konštrukcia bude prirodzene prepájať bistro, nový hlavný vstup do areálu, a tiež altán na jej západnom konci.

Ďalej plochy s novými bazénmi a k nim prislúchajúce šatne, hygienické zázemie a skladové priestory. Kolonáda bude v severnej časti ukončená športovými ihriskami. V druhej etape sa zrekonštruuje existujúci objekt bistra a dobuduje sa ďalšia časť kolonády.

„Patričný komfort a tieň zabezpečí zachovaná existujúca zeleň, ktorá bude ešte doplnená o novú výsadbu. V poslednej tretej etape bude areál rozšírený o pozemok v jeho zadnej časti, kam budú sústredené športové ihriská,” doplnil architekt Martin Jančok z ateliéru PLURAL.

Aktuálny stav kúpaliska Krasnany zdroj MIB
Aktuálny stav kúpaliska Krasňany | Zdroj: MIB

Do konca roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa určí bližší harmonogram prác obnovy. Predpokladaný začiatok rekonštrukcie je budúci rok. Predbežný rozpočet na všetky tri etapy rekonštrukcie je vyčíslený na 3 milióny eur bez DPH. Projekt bude hradený z rozpočtu hlavného mesta, a tiež z prostriedkov Správy telovýchovných a rekreačných zariadení.

„V rámci prípravy tohto projektu sa uskutočnili stretnutia s verejnosťou, kde kolegovia z participácie zisťovali súčasné fungovanie z pohľadu užívateľov a zbierali podnety, ktoré sme neskôr použili pri tvorbe architektonického zadania. Z týchto stretnutí vyplýva, že lokálnosť, rodinný a komunitný charakter sú hodnoty, ktoré ľudia oceňujú a na ktorých možno stavať do budúcnosti,“ uviedol Dzurilla.

Obnova kúpaliska je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.

Kúpalisko Krasňany funguje od 60. rokov minulého storočia a za tú dobu sa stalo obľúbeným verejným priestorom obyvateliek a obyvateľov mestskej časti Rača. Pre deti aj dospelých je to miesto, kam chodia radi za oddychom či zábavou. Avšak celý areál pomaly dosluhuje.

Bazény neprešli od svojho vzniku väčšou opravou a sú v zlom technickom stave, nefunkčný objekt bistra dočasne nahradil mobilný gastro stánok a v lepšej kondícii by mohli byť aj športové ihriská. Z týchto dôvodov sa kúpalisko po konzultácii s mestskou časťou dostalo do Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta.
MIB, redakcia