Partneri sekcie:

Rekonštrukcia a dostavba knižnice

image 87936 25 v1

V roku 1911 bola chebskej verejnosti odovzdaná do užívania budova novej knižnice, ktorú v secesnom štýle navrhol architekt Max Loos z Teplíc. V súčasnosti sa pripravuje projekt na jej rekonštrukciu a dostavbu.

Podobne ako väčšina významných verejných stavieb z prelomu 19. a 20. storočia bola aj knižnica umiestnená do pásu po bývalej mestskej fortifikácii, v tesnom kontakte s mestskými hradbami. Spolu s budovami divadla, škôl a mestských úradov definuje kultúrno-spoločenskú funkciu prstenca okolo historického jadra. Vyše sto rokov po otvorení je zrejmé, že knižnica morálne a funkčne starne.

Citlivý zásah do histórie

Zachovanie miesta je z pohľadu kontextu a historickej tradície zásadný. Nedá sa totiž ignorovať fakt, že knižnica bola súkromným darom podnikateľa Dominika Krezingera obyvateľom mesta Cheba v kontexte historického jadra si vydobyla výnimočné miesto. Nedalo sa teda uvažovať o inom mieste ani inom objekte.

Autori projektu z ateliéru A69 Architekti koncipovali rekonštrukciu a prístavbu knižnice ako citlivý zásah do historického prostredia, ktorý bude udržiavať a rozvíjať obraz tejto inštitúcie v kontexte mesta. Projekt úprav chebskej knižnice získal už vo fáze štúdie náklonnosť a súhlasný postoj verejnosti. Autori v súčasnosti rokujú s mestom Cheb o vypracovaní projektu na územné rozhodnutie.  

Modernizácia by mala naplno využiť potenciál miesta na dokomponovanie zeleného parkánového pásu a jeho zapojenia do celomestského systému zelene.

Návrh modernizácie a rozšírenia prevádzky knižnice vychádza z niekoľkých zásad. Prístavba nemá konkurovať historickej budove, ale ju v prospech autenticity posilniť. Úpravy knižnice by mali zachovať a posilniť aj pás hradieb ako jasnú a čitateľnú kontúru historického mesta.

Knižnicu treba morálne modernizovať, umožniť naplnenie súčasnej predstavy o jej fungovaní, zväčšiť kapacitu na prírastky kníh, umožniť rozvíjať sprievodný spoločenský a vedecký program a taktiež sprístupniť objekt z hľadiska bezbariérovosti. Modernizácia by mala naplno využiť potenciál miesta na dokomponovanie zeleného parkánového pásu a jeho zapojenia do celomestského systému zelene. Vďaka novým úpravám knižnice by mali byť sprístupnené taktiež predchádzajúce intímne mestské priestory.

Modernizácia by mala naplno využiť potenciál miesta na dokomponovanie zeleného parkánového pásu a jeho zapojenia do celomestského systému zelene.

Schovaná knižnica

Zásadným problémom bolo umiestnenie kapacitne najnáročnejšieho voľného výberu kníh s celkovým počtom stotisíc zväzkov. Je zrejmé, že tento priestor sa nedá realizovať v objeme súčasnej budovy. Požiadavka na voľný výber a bezbariérovosť všetkých častí sa dá zrealizovať iba v prístavbe. Nový návrh umiestnil prístavbu knižnice do línie bývalej hradnej priekopy, ktorý je dnes z väčšej časti zasypaný navážkou.

Do veľkorysého podkrovia na treťom podlaží je situované detské oddelenie.

Po jej čiastočnom odstránení možno objem prisadiť do línie južnej časti priekopy pozdĺž ulice Obrněné brigády, prístavbu realizovať ako ustúpenú z hlavných pohľadov a zároveň revitalizovať parkánové hradby priekopy. Vizuálne skrytý objem prístavby sa prejaví v rovine verejného priestoru iba motívom rozšíreného chodníka ulice Obrněné brigády do podoby postupne sa zvyšujúcej rampy, ktorá zaisťuje bezbariérový prístup a otvára knižnicu do adekvátneho verejného priestoru. 

Knižnica ponúkne priestor aj na stretnutie pri dobrej káve.

PRÍSTAVBA KNIŽNICE V CHEBE

Miesto: Cheb
Architekt: A69 Architekti
                 Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
Investor: Mesto Cheb
Spolupráca: Jitka Macáková, Zuzana Urbancová, David Poloch

CHEB
TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ,
VIZUALIZÁCIE: A69 ARCHITEKTI

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2016.

KategórieŠkolyZnačky