Rozšírenie a rekonštrukcia Mestského múzea v Ľubľane

rozsirenie a rekonstrukcia mestskeho muzea v lublane

Jednotlivé poschodia paláca, na ktorých sa nachádzajú výstavné priestory spája samostatne stojaca zavesená rampa, ktorá zároveň vytvára kruhovú cestou. Vďaka nej majú návštevníci pocit ako keby sedeli v stroji času, ktorý sa pohybuje plynule po časovej priamke a dáva možnosť prežiť príbeh premien tohto architektonického skvostu v jednotlivých historických obdobiach.

Projekt zahŕňal rekonštrukciu a rozšírenie Auerspergského paláca, ktorý sa nachádza v srdci chráneného historického centra mesta. Auerspergský palác patrí k významným pamiatkam realizovaným v ranobarokovom štýle.

Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo zachovanie hlavných elementov paláca v pôvodnom stave. Nové architektonické prvky, ktoré sa pridávali sa koncipovali tak, aby vynikla pôvodná architektúra z predchádzajúcich storočí. Rekonštruovaná budova v plnej miere rešpektuje potreby moderného múzea a jeho návštevníkov.

K splynutiu nového a starého a k vyniknutiu pôvodnej architektúry prispelo použitie minimalistických prvkov ako napríklad bezrámových okien a dverí a neutrálnych miestnych materiálov. Priestor orientovaný do dvora sa opätovne otvoril a celozasklennou stenou sa dosiahlo nielen dostatočné osvetlenie priestoru, ale aj pocitové prepojenie ľudí v interiéry s exteriérom.

Rekonštrukcia sa niesla v duchu zachovania charakteru budovy ako meštiackeho stredovekého paláca s prepojenými miestnosťami. Zároveň sa zachovali vnútorné kamenné prvky – stĺpy, rámy, deliace steny, schodištia, drevené rezby na oknách, dverách a podlahách.

 
Text: Andrea Dingová
Foto: OFIS architects

–>–>