Vizualizácia objektu.
Galéria(7)

Nové sídlo Lúčnice bude v jednom bloku Hurbanových kasární. Vo výbave nechýba kvalitná akustika

Partneri sekcie:

Legendárny umelecký súbor má v správe od septembra 2022 jeden blok z bývalých Hurbanových kasární v centre Bratislavy, na Kollárovom námestí. Rekonštrukcia s technickým zázemím by mala byť hotová približne v októbri.

Časť priestorov si už odvtedy upravil súbor vlastnými silami. Budovu určenú pre tanečnú a spevácku zložku však čakajú ďalšie dôležité zmeny, aby sa stala sídlom Lúčnice, ktorá si pripomína 75. narodeniny. Lúčnica je poslednou príspevkovou organizáciou rezortu kultúry, ktorá nemala sídlo a bolo dlhodobo v rôznych prenájmoch.

V historickej budove na Štúrovej ulici, kde bol aj známy klub Lúčnica, sídlila v minulosti iba administratíva. Po uzavretí historickej budovy Slovenského národného divadla, kde pracoval súbor na 3. podzemnom podlaží, zrealizovali s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou zmluvu o výpožičke týchto priestorov v bývalých kasárňach. V súčasnosti funguje súbor v dvoch sálach, na ktoré dostal príspevok od rezortu a časť financií poskytla Lúčnica.

Vizualizácia objektu.
Vizualizácia objektu. | Zdroj: ING. ARCH. ZUZANA NÁDASKÁ, PHD. / ING. FILIP BRÁNICKÝ, PHD

Ministerka vo štvrtok k obnove priestorov bývalého Vojenského umeleckého súboru pre potreby Lúčnice povedala, že je to plnenie záväzku vlády o zachovaní nehmotného kultúrneho dedičstva.

Celý komplex kasární boli pôvodne v majetku rezortu obrany, v súčasnosti je v ňom viacero organizácií kultúry. Objekt má dve podlažia a podlažnú plochu cca 1500 m2. Na objekt bola spracovaná v roku 2015 architektonická štúdia.

Axonometria.
Axonometria. | Zdroj: ING. ARCH. ZUZANA NÁDASKÁ, PHD. / ING. FILIP BRÁNICKÝ, PHD

„V septembri 2022 sme začali pripravovať projektovú dokumentáciu a dnes čakáme na stavebné povolenie. Celková investícia je 1,6 milióna eur,“ priblížil prípravné práce generálny riaditeľ súboru Pavol Pilař, ktorý je aj architektom. Dodal, že 1,3 milióna eur sa podarí získať z plánu obnovy, z výzvy na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov. Prvá etapa by mala zahŕňať rekonštrukciu fasády a strechy, výmenu okien a asanáciu priestorov, kde sa má presunúť dielňa pre kroje.

Vizualizácia objektu.
Vizualizácia objektu.
Axonometria.
Južný pohľad.
Severný pohľad.
Západný a východný pohľad.
Navrhovaný stav 2NP.

Rekonštrukcia bloku F Hurbanových kasární

Investor: Umelecký súbor Lúčnica
Investícia: 1,6 mil. eur
Architektonická štúdia: Zuzana Nádaská, Filip Bránický
Spoluator: Milan Kázik
Stav: v príprave