Kancelárske priestory.

V krajinách strednej a východnej Európy dominovali investície do kancelárskych priestorov

Vzhľadom na rastúce náklady na financovanie a neisté makroekonomické a geopolitické prostredie začínajú investori uplatňovať vyčkávací prístup.

Objem investícií do kancelárskych aktív predstavoval 2,5 miliardy EUR, čo bolo 42 % celkového objemu investícií v 1. polroku 2022 v regióne krajín CEE-15 (stredná a východná Európa: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Montenegro, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).

Ignacio Gomez z investičného oddelenia spoločnosti Colliers vysvetľuje: „Súčasťou vyššie uvedeného objemu investícií bolo aj niekoľko významných transakcií zrealizovaných na Slovensku, akými je napríklad predaj Pradiarne 1900. Spadajú sem však aj ďalšie transakcie, ktorých realizácia sa začala už skôr, ale uzatvorili sa až v 2. polroku 2022. Ide o predaj budov Klingerka a Blumental.“

Kevin Turpin, regionálny riaditeľ pre kapitálové trhy v strednej a východnej Európe spoločnosti Colliers, k tomu uvádza: „Vyčkávací prístup mnohých investorov je, okrem iných faktorov, dôsledkom zvýšených nákladov na financovanie. Tie spôsobujú rastúce úrokové sadzby a súvisiace náklady, ako sú úrokové swapy, ktoré sa medziročne výrazne zvýšili.“

Kancelárske priestory.
Kancelárske priestory. | Zdroj: Shutterstock

Dopyt po kancelárskych priestoroch

Dva a pol roka po vypuknutí pandémie je zrejmé, že presun požiadaviek pracovnej sily smerom k hybridnej alebo vzdialenej práci je trvalý. Nedávno sa uskutočnil prieskum medzi profesionálmi na úrovni vedenia spoločnosti v Poľsku.

Až 89 % respondentov uviedlo, že v ich organizáciách bol zavedený model hybridnej práce a dve tretiny z nich sa stretávajú s odporom pri snahe vrátiť sa späť do kancelárie. Podobné modely boli pozorované aj v iných krajinách regiónu. Priemerná obsadenosť kancelárií v 2. štvrťroku 2022 zostala v celom regióne EMEA na úrovni približne 30 %.

Ponuka kancelárskych priestorov

Hoci sa mnohí nájomcovia snažia zmenšiť svoje priestory, ponuka najžiadanejších kancelárskych priestorov zostáva na väčšine trhov v regióne limitovaná. Tento problém je ďalej zhoršovaný oneskorenými rozhodnutiami o spustení nových projektov alebo predlžovaním harmonogramov výstavby.

Celková ekonomická neistota a prudký rast cien tiež znamená, že prenajímatelia majú tendenciu byť konzervatívnejší, pokiaľ ide o podmienky prenájmu. To následne sťažuje hľadanie nových lokalít alebo prispôsobovanie požiadavkám hybridného pracovného prostredia.

„Nájomcovia čelia čoraz ťažším rozhodnutiam pri obstarávaní kancelárskych priestorov, ktoré by zodpovedali potrebám ich hybridnej pracovnej sily, mali potenciál prilákať nové talenty a stali sa dostatočne presvedčivou ponukou na to, aby kompenzovali problémy s každodenným dochádzaním a konkurovali režimu home office,“ dodáva Dominika Jędrak, riaditeľka Oddelenia výskumu a poradenských služieb pre Poľsko a strednú a východnú Európu.

Kancelárske priestory.
Kancelárske priestory. | Zdroj: Shutterstock

Miera neobsadenosti kancelárií

Po dvojcifernom náraste sa miera neobsadenosti kancelárskych priestorov v hlavných mestá CEE na mnohých trhoch pomaly stabilizuje. Čiastočne sa to deje v dôsledku vyšších nákladov na výstavbu a nízkej dostupnosti v niektorých najvyhľadávanejších lokalitách. Tam sa objavujú aj náznaky nárastu nájomného, najmä v prípade novostavieb. V dôsledku inflácie by mohlo dôjsť aj k plošnému nárastu sadzieb.

Zníženie rizika v oblasti kancelárskych priestorov

Medzi najtypickejšie riziká v procese obstarávania kancelárskych priestorov patrí nedostatočná flexibilita podmienok prenájmu a nerealistické predpoklady o tom, čo je možné zabezpečiť v rámci dostupného rozpočtu na fit-out.

Preto sa čoraz atraktívnejšou ponukou stáva komplexný prístup, pri ktorom jeden kvalifikovaný dodávateľ preberá plnú zodpovednosť za celý proces – od definovania požiadaviek a rokovaní o podmienkach prenájmu cez všetky fázy návrhu až po realizáciu prác na vybavenie priestoru.

Tento na cieľ orientovaný proces Definuj – Navrhni – Dodaj zabezpečuje, že kancelárske priestory spĺňajú požiadavky podnikov a zamestnancov a zároveň sú navrhnuté tak, aby sa náklady zmestili do dostupného rozpočtu a priestory boli dodané v dohodnutom termíne. Popularita tohto prístupu bude naďalej rásť, je to relatívne bezpečný spôsob zabezpečenia kancelárskych priestorov pre budúcnosť, ktorý prináša požadované výsledky.

Zdroj: Colliers