Karáčoniho palác

Karáčoniho palác v Bratislave čaká rekonštrukcia

Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú 7,89 milióna eur. Peniaze majú prísť z plánu obnovy, nie zo štátneho rozpočtu. Táto národná kultúrna pamiatka, ktorú spravuje Úrad vlády SR a Kancelária prezidenta SR, sa nachádza na Štefánikovej ulici a patrí ku historickému koloritu Bratislavy.

Vláda v stredu schválila návrh, ktorý obsahuje kompletnú rekonštrukciu fasády vrátane výmeny okien, výmenu zdroja tepla, sanáciu vlhkosti zdegradovaných konštrukcií, zateplenie stropu nad 3. nadzemným podlažím a rekonštrukcie vnútorných priestorov.

Zámerom je reprezentačný Karáčoniho palác (1883 – 1884) obnoviť tak, aby získal pôvodný vzhľad, dotvoril historické budovy na Štefánikovej ulici v Bratislave a zároveň dotvoril historické budovy vo vlastníctve štátu – Grasalkovičov palác a budovu úradu vlády. V novej prístavbe, ktorá pochádza z roku 2003, vznikne materská škola s kapacitou 132 detí. Prispeje tak k rozšíreniu občianskej vybavenosti v centre.

Úrad vlády a kancelária prezidenta sa budú o financie potrebné na obnovu Karáčoniho paláca uchádzať v rámci Plánu obnovy a odolnosti, z obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov,  čím ušetria peniaze so slovenského štátneho rozpočtu.

Rozpočet na rekonštrukciu je však len indikatívny. Ak štúdia realizovateľnosti preukáže, že sú treba peniaze nad rámec oprávnených výdavkov plánu obnovy, vláda musí opätovne schváliť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Samotná príprava a rekonštrukcia je behom na dlhé trate, len stavebné práce majú trvať cca 24 mesiacov. Úrad vlády a Kanceláriu prezidenta SR čaká uzavretie memoranda a neskôr zmluva o spoločnom obstarávaní. Potom bude nasledovať do 60 dní zameranie  skutkového stavu geodetom, do 90 dní má byť hotová štúdia uskutočniteľnosti. Výber stavebného dozoru  sa má uskutočniť ešte pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Rekonštrukcia Karáčoniho paláca, Štefánikova ulica, Bratislava

Investori: Úrad vlády SR, Kancelária prezidenta SR
Investícia: 7,89 mil. eur
Stav: v príprave