Hotel Damian v Nízkych Tatrách s anticenou za architektúru

Výstavba v Nízkych Tatrách
Zdroj: OZ Pre Dolinu

Téme výstavby v chránenom krajinnom prostredí Demänovskej doliny sa za posledné roky venovalo veľa pozornosti – od občianskych iniciatív cez petície až po protesty pred parlamentom.

Časopis ASB si na development v Demänovskej doline posvietil tiež v minuloročnom januárovom čísle.

Akýmsi dopovedaním a katarzným vyvrcholením koncentrovaného mamonu bolo udelenie anticeny za architektúru Brutus 2021 jednej zo stavieb, narúšajúcej nielen panorámu Nízkych Tatier, ale prakticky rozpúšťajúcej ozdravný efekt prírodného prostredia. Hotel Damian Jasná sa stal víťazom kategórie krajina, urbanizmus, infraštruktúra a veľké projekty. Citujúc porotu anticeny na adresu hotela Damian:

„Už viac nemôže platiť konštatovanie o komunistickom megalomanstve a neadekvátnosti mierky, keď dávno megalomanstvo a mierku presahujeme. Neúmerné zásahy do prostredia a obrazu prírody ničia aj to najcennejšie, čo tu máme. Jasný BRUTUS smeruje do Jasnej, kde nielen hotel Damian, ale aj koláž desiatok ďalších objektov devalvuje dedičstvo tejto krajiny. Práca autorov týchto počinov demonštruje kombináciu antitalentu a absencie vízie, čím prispievajú k spoločenskému či ekologickému úpadku Slovenska.“

Ostáva len konštatovať, že development a architektúra motivovaná kapitálovým výnosom nikdy nebude prínosná ani esteticky, ani ekologicky a ani kultúrne.

Alexandra Müllerová