Starý most v Bratislave

stary most vbratislave

Do radu industriálnych objektov, ktoré sa nenávratne strácajú, môžeme dnes už zaradiť aj bratislavský Starý most. Uznesenie mestského zastupiteľstva z 29. 3. 2012 o zmene pri rekonštrukcii Starého mosta – nová priehradová konštrukcia lávky pre peších a cyklistov po oboch stranách v šírke 4,5 m, zmena šírkového plavebného gabaritu v spojení so zmenou pilierov č. 2 a 3 – je síce pre technika nezrozumiteľné, ale jasne z neho vyplýva, že znamená jeho koniec. Diskusia sa pravdepodobne skončila.

Originál mostnej konštrukcie pochádzal z éry veľkých železných konštrukcií z konca 19. storočia. Patrili k nim napríklad Galéria strojov (Contamin a Dutert, 1889) a Eiffelova veža vysoká 300 m (A. G. Eiffel, 1889), postavené pri príležitosti Svetovej výstavy v Paríži, ale aj Priemyselný palác na pražskom výstavisku (B. Münzberger, 1891), viaceré železničné stanice, ale i kúpeľná promenáda v Mariánskych Lázňach (J. Niedzielski, H. Miksch, 1889).

Most Františka Jozefa, neskôr Štefánikov most (1891 – 1893), prežil v pôvodnej podobe do roku 1945. Slúžil železničnému spojeniu Bratislava – Szombathely, neskôr tzv. Viedenskej električke, autám i peším. Ustupujúca nemecká armáda ho zničila – mostnú konštrukciu aj dva piliere vo vode. Originalita pôvodného mostu sa stala minulosťou. Sovietska armáda však most potrebovala, preto prinútila nemeckých zajatcov, aby ho znovu postavili. Už sa však použil nový materiál, tzv. vojnová oceľ s vysokým obsahom kremíka, samozrejme, mal aj zmenený pohľad. Oblúk nad strednou časťou nahradila rovná priehradová konštrukcia. Most bol zhotovený ako provizórium, ktoré nakoniec slúžilo vyše 60 rokov.

Prvé štúdie na jeho prestavbu sa začali robiť už koncom 70. rokov minulého storočia. Súviseli najmä s požiadavkami medzinárodnej komisie na zvýšenie plavebnej výšky a rozšírenie plavebného gabaritu. Už vtedy sme v Dopravoprojekte boli presvedčení, že nový most musí mať jednoznačný charakter mestského mosta, ktorý bude plniť aj iné ako len dopravné funkcie a kde peší dostanú primeraný priestor.

Nezmyselné snahy zachovať Starý most v jeho povojnovej podobe, neujasnená funkcia i špekulácie o jeho financovaní viedli k tomu, že ešte roky ostával „starým“, až sa napokon definitívne uzatvoril pre automobilovú dopravu. Jeho železničná časť stratila zmysel už dávno, v r. 1983 po zrušení koľají pri ulici Vuka Karadžiča.
Dnes padlo rozhodnutie o tzv. novom Starom moste. Likvidujú sa pamiatkovo chránené piliere a nová konštrukcia má byť akousi pripomienkou predchádzajúcej. Verím však, že sa nájde riešenie, kde aspoň určitá časť starej konštrukcie nájde uplatnenie tak, aby sa zachovala pamiatka na prvý most ponad Dunaj v Bratislave.

prof. Štefan Šlachta
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

–>–>