Partneri sekcie:

Bratislava začala zbierať podklady k budúcej podobe Sadu Janka Kráľa

Sad Janka Kráľa
Zdroj: MIB / Marek Velček

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spustil participatívny proces, ktorého cieľom je zozbierať čo najviac podkladov pre budúcu revitalizáciu Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia.

„Na základe získaných informácii plánujeme vypísať na prelome rokov 2021 a 2022 urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž, ktorá bude východiskovým podkladom pre komplexnejšiu obnovu parku,“ uviedla hovorkyňa MIB Marcela Glevická. Víťazný návrh môžu obyvatelia Bratislavy očakávať v priebehu budúceho roka.

Sad Janka Kráľa, najstarší verejný park v strednej Európe, čaká v najbližších rokoch revitalizácia. „Aby očakávaná urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž priniesla kvalitné návrhy pre budúcu obnovu parku, MIB uskutočňuje počas letných mesiacov participatívne plánovanie s verejnosťou, odborníkmi a ostatnými kľúčovými aktérmi,“ vysvetlila hovorkyňa.

Cieľom participatívnych stretnutí je zistiť, aké skupiny obyvateľov využívajú Sad Janka Kráľa a skúmať ich potreby, názory či preferencie pre budúcu podobu miesta na nábreží Dunaja. „Na základe získaných informácií budeme schopní sformulovať detailné architektonické zadanie zohľadňujúce potreby čo najširšej skupiny obyvateľov a kľúčových aktérov,“ priblížila riaditeľka sekcie mestských štúdií a participácie z MIB Milota Sidorová.

Súťaž bude na prelome rokov

Zber údajov aktuálne realizujú mapovaním územia a v lete sú naplánované ďalšie aktivity ako okrúhle stoly, pološtrukturované rozhovory, dotazníkový prieskum, anketa v území, vychádzky či cykloklovychádzky. Súťaž má priniesť návrhy na obnovu a zlepšenie oddychovej funkcie parku a zlepšiť podmienky a kvalitu zelene.

Súčasťou podkladov pre súťaž budú aj viaceré analýzy a prieskumy, ktoré sú tiež v štádiu prípravy. „Ide o rôzne technické a historické podklady, ako napríklad architektonicko-historický výskum a sadovnícky prieskum, ktorý aktuálne pripomienkuje Krajský pamiatkový úrad,“ konštatuje Glevická. V parku už realizovali dendrologický prieskum a geodetické zameranie, MIB komunikuje tiež so všetkými zainteresovanými aktérmi v lokalite.

„Ak sa súťaž vypíše na prelome rokov 2021 a 2022, víťazný návrh očakávame v priebehu budúceho roka. Po návrhu bude nasledovať fáza dopracovania návrhu do ďalších stupňov projektovej dokumentácie, na základe ktorých bude prebiehať realizácia,“ spresnil riaditeľ sekcie súťaží z MIB Peter Lényi.

Čiastočné zásahy

Kým začnú s komplexnejšou revitalizáciou, v Sade Janka Kráľa aj priľahlom Tyršovom nábreží robia sa čiastočné zásahy, ktoré zlepšujú aktuálny stav. „V parku sa podarilo opraviť lavičky, pribudli nové kvety a v najbližších týždňoch sa pre ľudí otvoria verejné toalety, ktoré tu dlhodobo chýbali,“ dodala Glevická.

MIB a hlavné mesto Bratislava v nasledujúcich mesiacoch začnú s obnovou okolia pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží, ktorý pripomína aj vraždu študenta Daniela Tupého. „Aktuálne sa čaká na povolenie stavebného úradu a následne do pár mesiacov začneme s realizáciou,“ podotkla hovorkyňa MIB.

Mesto pracuje aj na vytvorení oficiálneho parkoviska mimo oddychovej časti nábrežia so 155 parkovacími miestami pre autá a s 10 parkovacími miestami pre motorky, aby priestory boli aj naďalej prístupné motorizovaným návštevníkom. „Zároveň nechceme, aby tento významný mestský priestor slúžil ako neregulovaná odstavná plocha pre dlhodobé parkovanie,“ uzavrela Glevická.

SITA
KategórieExteriér