Park na Murdochovej

Zeleň, intimita, pohyb bez bariér. Obľúbený račiansky park čaká revitalizácia

Park na Mudrochovej ulici spolu s priľahlým verejným priestorom pri miestnom úrade na Kubačovej ulici prejde revitalizáciou. Okrem parku architekti navrhujú aj úpravu verejných priestorov v okolí obchodného domu Račan po miestny úrad, kde majú pomôcť zlepšiť pohyb ľuďom, aby bol plynulý bez zbytočných bariér.

Ľudia, ktorí chcú využiť park na Mudrochovej ulici v Rači, musia prekonávať množstvo bariér. Podobne aj ľudia, ktorí smerujú za službami na miestny úrad, často prechádzajú cez chodník s odparkovanými autami. Budúca revitalizácia týchto verejných priestorov má zlepšiť kvalitu parku, s čím súvisí obnova mobiliáru ako sú lavičky či osvetlenie a zjednodušiť pohyb chodcov v priestore.

Návrh na revitalizáciu pripravili architekti Peter Stec, Ján Studený, Antonín Wagner a Ľubomír Závodný. Ich ambíciou je, aby sa z parku stalo obľúbené miesto pre všetky vekové skupiny.

Dominantným prvkom v parku ostáva Kozmická fontána od akademického sochára Tibora Kaveckého z roku 1973. Dnes neprístupný bazén fontány bude nahradený plytkou pobytovou vodnou plochou na hranie a osvieženie, ktorá fontánu prepojí s okolím.

Pribudne gril aj nový mobiliár

„V našom návrhu máme aj pergolu s výhľadom na fontánu. Jej hlavnou výhodou je, že vytvorí intímny priestor pre posedenie a tiež poskytne v letných mesiacoch tieň. S ohľadom na génia loci sme vybrali ako popínavú rastlinu vínnu révu,“ priblížili v predloženej štúdii architekti.

V strede parku architekti navrhujú umiestniť gril pre príležitostné susedské stretnutia a oslavy, ktorý bude možné si elektronicky zarezervovať. Pribudnúť má tiež pitná fontána, nové lavičky, osvetlenie a zeleň. Priestor má zatraktívniť mobilné posedenie z dreva, ktoré si návštevníci môžu podľa potreby premiestniť a spojiť do rôznych tvarov.

Jednou z podmienok zadania bolo, aby neubudlo ani jedno parkovacie miesto, keďže ich je v okolí parku nedostatok. Vo výsledku by ich počet mal ostať rovnaký, no v rámci lokality ich po novom premiestnia tak, aby netvorili bariéru.

V súčasnosti architekti pracujú na projektovej dokumentácii, predpokladaný termín začatia obnovy tohto miesta je druhá polovica roka 2022. Revitalizácia je súčasťou iniciatívy Živé miesta, ktorej cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.

raj