Vizualizácia verejného priestoru v okolí Domu Služieb v Dúbravke

Okolie Domu Služieb v Dúbravke pretvoria košickí architekti

Okolie Domu Služieb na ulici M. Schneidera Trnavského v Dúbravke je aktuálne v nevyhovujúcom stave. Najväčším problémom je zlý technický stav a nekoncepčné zásahy do budovy Domu Služieb, čo ovplyvňuje atmosféru priľahlého verejného priestoru.