Snímka obrazovky 2023 05 14 o 22.46.01
Galéria(4)

Dávid porazil Goliáša: Rezidencia Medici má voľnú cestu k výstavbe, vizuál ostáva neznámy

Partneri sekcie:

Obyvatelia Kramárov sú neobyčajne citliví na akúkoľvek novú zástavbu. Je teda tradíciou, že sa voči novým projektom zakladajú petície a podávajú odvolania, odďalujúce výstavbu aj o niekoľko rokov. Proti budovaniu novostavieb však nie sú vždy len občania, ale aj inštitúcie. Jednou z takých je Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), ktorý sa zameral na projekt Rezidencia Medici. Spor sa dnes dočkal definitívneho rozuzlenia.

Na bratislavských Kramároch, konkrétne na Vlárskej ulici, je naplánovaná zástavba na dosiaľ nevyužívanom pozemku. Ide o trávnatú plochu v blízkosti Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, ubytovní zdravotníckeho zariadenia či projektu od J&T Real Estate – Nová Vlárska. Naplánovaný je tu rezidenčný projekt s názvom Rezidencia Medici od spoločnosti WM Development, s.r.o. Tá je podľa portálu Trend personálne prepojená na developera Weon Group, ktorý realizoval napríklad ružinovské Retro. 

Zámer bytového domu siaha ešte do minulého desaťročia, konkrétne do roku 2016, kedy bolo mestom na projekt vydané súhlasné záväzné stanovisko. V roku 2018 vydala mestská časť Nové Mesto stanovisko k investičnému zámeru, v ktorom uvádza, že projekt je v súlade s Územným plánom mesta, čo opäť posunulo rezidenčný komplex k realizácii. O rok neskôr získal projekt územné rozhodnutie a v roku 2021 konečné stavebné povolenie. 

Podľa dokumentácie tu má vzniknúť šesťpodlažný bytový dom so štyrmi nadzemnými a dvomi podzemnými podlažiami, pričom naplánované je aj vrchné technické podlažie. Na nadzemných podlažiach bude umiestnených 9 bytov. Prvé nadzemné podlažie budú tvoriť dva trojizbové a jeden dvojizbový byt a o podlažie vyššie sa bude nachádzať jedna trojizbová a jedna štvorizbová nehnuteľnosť. Na treťom nadzemnom podlaží budú umiestnené dva trojizbové byty a posledné podlažie doplní jedna trojizbová a jedna štvorizbová bytová jednotka. 

Snímka obrazovky 2023 05 14 o 22.46.01
Snímka obrazovky 2023 05 14 o 22.46.28
Snímka obrazovky 2023 05 14 o 22.47.19 2

Okrem bytov sa bude v komplexe nachádzať aj občianska vybavenosť v podobe troch priestorov. Stavebné povolenie uvádza, že tieto priestory budú obsadené špecializovanými ambulanciami – poradňami. Nachádzať sa majú na prvom podzemnom podlaží, ktoré bude disponovať aj vstupnou halou a átriom. Druhé podzemné podlažie obsahuje miesto pre 31 automobilov – 19 miest je samostatných a 14 parkovacích stojísk zase riešených prostredníctvom zakladačov. Na tomto podlaží sa nachádzajú aj pivničné kobky, kočikáreň či technické miestnosti. 

Prístup a príjazd do objektu je zabezpečený vjazdom do podzemnej garáže, novými prístupovými chodníkmi smerom ku Vlárskej ulici a k už postavenému developmentu Nová Vlárska. Súčasťou stavby sú aj sadové úpravy pozemku. Vykurovanie stavby a príprava teplej vody bude zabezpečené z centrálnej plynovej kotolne s dvomi kotlami, umiestnenými na streche domu.

Po vydanom stavebnom povolení malo byť zrejmé, že projekt sa konečne môže začať stavať. Ku koncu minulého roka však bol voči zámeru vznesený návrh na obnovu územného konania, ktoré ale bolo skončené v roku 2019. Tento návrh doručil Stavebnému úradu v Novom Meste Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, ktorého ubytovne sa nachádzajú v tesnej blízkosti navrhovaného developmentu.

NÚSCH sa v dokumentácii ohradil voči rozhodnutiu stavebného úradu spred štyroch rokov, pričom úrad sa mal dopustiť závažných pochybení. Projekt je podľa zdravotníckej inštitúcie na hranici susediacich pozemkov a tesne susedí s ubytovňou Vlárska číslo 9, patriacou pod NÚSCH. Ústav namietal, že stavebný úrad dobre nepreskúmal danú dokumentáciu a obáva sa, že umiestnením projektu môže dôjsť k obmedzeniu užívania ubytovne. 

Argumentuje tým, že najvyššia kóta novostavby je navrhnutá o viac ako dva metre vyššie od ubytovne Vlárska číslo 9. Podľa NÚSCH tak nie je známy celkový svetloznalecký posudok so zameraním na denné osvetlenie, insoláciu (preslnenie) a zatienenie stavby ubytovne. Zdravotnícke zariadenie dodáva, že podľa neho bol stavebný úrad upozornený dopravným úradom už v roku 2018, že riešené územie neodporúča funkciu bývania.

Ďalším argumentom bolo, že stavba sa nachádza v blízkosti vzletového priestoru národného ústavu. Vzniká tak vysoké hlukové zaťaženie nie len počas dňa, ale aj počas nočných hodín. NÚSCH teda namieta, stavebný úrad pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby nevykonal miestne zisťovanie. 

Snímka obrazovky 2023 05 14 o 22.47.19 2
Rezidencia Medici vznikne v tesnej blízkosti s ubytovňou NÚSCH. | Zdroj: Google Maps

Tieto i ďalšie námietky však nemohli byť platné, nakoľko NÚSCH nepodal svoj návrh včas, čo priznáva aj v samotnom návrhu. Stavebný úrad tento fakt uvádza v oznámení o začatí konania o povolení obnovy územného konania. ,,V podanom návrhu navrhovateľa chýba bližšia špecifikácia dňa, prípadne skutočnosti, ktorá by bez najmenších pochybností osvedčila, že návrh navrhovateľa je podaný včas, rešpektujúc plynutie subjektívnej lehoty podľa § 63 ods.3 správneho poriadku. Z obsahu návrhu nie je zrejmé, kedy presne získal navrhovateľ vedomosť o dôvode obnovy,” uviedol Stavebný úrad v Novom Meste. 

Ten následne vyzval NÚSCH, aby odstránil nedostatok svojho podania z roku 2022 do siedmich dní od doručenia výzvy. Spraviť to mal spôsobom, že doplní svoje podanie o uvedenie dňa či inou skutočnosťou, ktorá osvedčí, že NÚSCH podal návrh načas.

To ale nemohlo byť uskutočnené, nakoľko je takéto doplnenie nereálne. Stavebný úrad mestskej časti aktuálne rozhodol, že konanie o návrhu NÚSCH na obnovu konania z minulého roka zastavuje z dôvodu, že navrhovateľ v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania. Rezidencia Medici tak nebude musieť prejsť opätovným územným konaním a projektu sa po dlhých rokoch otvorila cesta k realizácii. 

Architektom je kancelária MS Arch pod vedením architektky Moniky Šutej. Vizuál ale ostáva záhadou aj napriek tomu, že prešlo už sedem rokov od prvého povolenia a ďalší čas ubehol od sporu s NÚSCH. Podľa architektky totiž projekt nie je v stave poskytnúť dokumentáciu. Finálna podoba Rezidencie Medici teda ostáva neznáma, čo je škoda. Ide totiž o atraktívnu lokalitu, ktorá si zaslúži dom na dobrej architektonickej úrovni. 

Naostatok, podať návrh voči rozhodnutiu, ktoré je štyri roky skončené, nie je zaručeným kľúčom k víťazstvu. Po dnešku si to uvedomil aj Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, ktorý v tomto spore neuspel. Dávid teda porazil Goliáša a Rezidencia Medici s istotou doplní kramársku Vlársku ulicu.

Rezidencia Medici

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Developer: WM Development, s.r.o.
Architekt: MS Arch
Stav: V príprave (projekt disponuje stavebným povolením)