Partneri sekcie:

Aj uhlíková stopa budov dokáže ovplyvniť boj s klimatickou krízou

Uhlíková stopa budov, Ilustračná foto.
Zdroj: iStock

Pojem uhlíková stopa (prepočítavaná na hmotnosť CO2) sa stáva neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby.

Budovy nielen materiálmi, z ktorých sú postavené, no aj svojou prevádzkou zodpovedajú za takmer 40 % svetových emisií skleníkových plynov. Zelené stavby a ekologizácia developmentu sú preto zásadné pri boji s klimatickou zmenou.

„Sme prvou generáciou, ktorá začína výrazne pociťovať následky klimatickej krízy, no zároveň poslednou, ktorá ešte má šancu to zmeniť. V boji proti nežiadúcim zmenám je zásadné znižovanie emisií uhlíka. Dnes sa ako hlavný motivačný nástroj pri dosahovaní tohto cieľa uvádza budúcnosť planéty. Z môjho pohľadu je to však budúcnosť ľudstva, ktorá je v ohrození,“ uviedol Martin Stohl, poradca predstavenstva SKGBC.

V tomto kontexte je žiaduce, aby sa jednotliví hráči na trhu skutočne snažili svoju uhlíkovú stopu znižovať a smerovali ku karbónovej neutralite.

„Einpark Offices, najzelenšia kancelárska budova na Slovensku, dokáže počas jedného roka v porovnaní s konvenčnou stavbou rovnakej veľkosti ušetriť vyše milión kilogramov CO2. Úspora energie dosahuje približne 80 %. Aj vďaka tomu pracujeme na získaní certifikátu LEED Zero Carbon (v prípade úspechu sa Einpark Offices stane 9. takouto budovou na svete a 1. na Slovensku),“ priblížil Igor Bubeník zo spoločnosti Corwin.

EINPARK Offices
EINPARK Offices | Zdroj: Corwin

Budova vyniká zelenými strechami, schopnosťou premeniť na kompost až 50 ton organického odpadu ročne a aj využívaním čisto obnoviteľných zdrojov energií, vetraním na základe monitoringu CO2, či včelími úľmi na vegetačnej streche. Znižovaniu uhlíkovej stopy napomáha aj fakt, že 78 % jej užívateľov volí alternatívne formy dopravy.

Kroky k redukcii uhlíkovej stopy projektov realizuje aj ďalší developer so slovenskými koreňmi – spoločnosť HB Reavis. „Podľa analýzy, ktorú sme realizovali na britskom trhu, ročne naše aktivity v Spojenom kráľovstve vyprodukujú 23-tisíc ton CO2. Ak by sme nič neurobili, do roku 2030 by to bolo 254-tisíc ton,“ prezradil Tomáš Messinger z HB Reavis.

V rámci pilotného projektu sa preto developer rozhodol znížiť uhlíkovú stopu všetkých budúcich akvizícií o 48 %, vďaka čomu dokáže ušetriť toľko CO2, čo inak zvládne pohltiť vyše 5 miliónov stromov rastúcich v Londýne.

Prvý uhlíkovo neutrálny projekt od HB Reavis bude v Londýne
Prvý uhlíkovo neutrálny projekt od HB Reavis bude v Londýne. | Zdroj: HB Reavis

Boj s klimatickou krízou berú vážne aj v Saint-Gobain. „Snažíme sa minimalizovať dopady našej výroby na životné prostredie. Na vlastných budovách inštalujeme fotovoltické panely a vytvárame vegetačné strechy. Zákazníkom dodávame stavebné materiály so zodpovedne stanovenými EPD, či vytvárame postupy ako znižovať nadspotrebu materiálov na stavbe a tým predchádzať nielen plytvaniu, ale aj vytváraniu zbytočného odpadu a environmentálnej záťaže,“ vyhlásil Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista, Saint-Gobain Slovensko.

Ako upozornil, až 69 % produkcie CO2 tvorí užívanie budovy, 28 % pripadá na spracovanie surových materiálov, z ktorých je vyrobená. Preto je dôležité na prevádzkové vlastnosti budovy klásť zvýšené nároky. Len tepelná izolácia stien dokáže počas svojej životnosti ušetriť 300-násobok objemu CO2, ktorý sa využije pri jej výrobe. Ignorovať tieto fakty sa preto nevypláca.

SKGBC