Cenovo dostupné bývanie – Dortheavej v Kodani

Navrhnúť skvelé bývanie za nízke náklady je ťažký oriešok. Túto výzvu prijalo štúdio Bjarke Ingels Group (BIG) od neziskovej organizácie Lejerbo. Lejerbo založil dánsky dizajnér verejného priestoru Jan Gehl a jej misia znie „Homes for all – Domov pre všetkých“.

BIG výzvu Domov pre všetkých prijali v roku 2013. K dispozícii dostali pozemok na severozápade hlavného mesta Dánska Kodaň, v multikultúrnej štvrti s robotníckou históriou. Okrem skladov, priemyselných hál a autoservisov je typická mohutnou blokovou zástavbou sociálnych bytových domov z polovice minulého storočia.

V súčasnosti sa bývalé dielne menia na alternatívne kultúrne „huby“ a oblasť sa stáva atraktívnou pre mladých ľudí. BIG dostali za úlohu zachovať priepustnosť pre peších, existujúce zelené plochy a spolu s nízkonákladovým štartovacím bývaním vytvoriť kvalitný verejný priestor.

Pri pohľade z vnútrobloku sa striedajú zaslepené a zasklené plochy
Strohé a jednoduché materiály napríklad pohľadový betón umožnili investovať do veľkoplošných okien
Strohé a jednoduché materiály napríklad pohľadový betón umožnili investovať do veľkoplošných okien 2
Vďaka zakriveniu pôdorysu vytvorili malé námestie
Rezidencia Dortheavej
Schéma umiestnenia prefabrikovaných jednotiek ako kontrast k blokovej zástavbe
Detail členenia fasády z vnútrobloku a z ulice
Pohľad z ulice

Šachovnica

Namiesto nepriepustného bloku navrhli BIG stavbu ako poréznu stenu. Celá budova sa v strede ohýba smerom do vnútrobloku, čím vytvára priestor na verejné námestie smerom na ulicu a poloverejnú intímnu záhradu vo vnútri. Na úrovni ulice ostal zachovaný priechod pre peších. Celá budova je poskladaná z jednotných prefabrikovaných jednotiek.

„Cenovo dostupné bývanie je architektonickou výzvou pre svoje nevyhnutné rozpočtové obmedzenia,“ hovorí šéf BIG Bjarke Ingels. „Rozhodli sme sa použiť modulárnu konštrukciu so skromnými materiálmi, aby sme vytvorili veľkorysé obytné priestory v rezidenčnej aj mestskej mierke.“

Vďaka zakriveniu pôdorysu vytvorili malé námestie
Vďaka zakriveniu pôdorysu vytvorili malé námestie |

Kocky

Obytné moduly sa vŕšia do výšky okolitých budov a kopírujú pôdorysnú krivku. To umožnilo, aby každý byt získal kúsok vonkajšieho priestoru, vlastnú malú terasu, ktorá okamžite prispieva ku kvalitnejšiemu a zdravšiemu štandardu bývania. V rezidencii sa nachádza celkovo 66 bytov a ich veľkosť sa pohybuje od 60 do 115 m2.

„Prefabrikované prvky sú naskladané tak, aby každý druhý modul mohol mať extra meter výšky miestnosti,“ dodáva Bjarke Ingels. „Výška miestnosti je až 3,5 m. Byty sú tak neobvykle priestranné.“ Pocit priestrannosti dodáva aj veľkoplošné zasklenie južnej fasády všetkých bytov. Do priestoru vpúšťa svetlo a zároveň umožňuje efektívne solárne zisky, ktoré zmenšujú náklady na energie.

Niektoré z bytov majú z južnej strany vsadený balkón. Severná fasáda, otočená smerom do záhrady vo vnútrobloku, je zhotovená z pohľadového betónu a dreveného obkladu. Tieto jednoduché a poctivé materiály sú použité v celom projekte a premietajú sa aj do interiéru.

Rezidencia Dortheavej
Rezidencia Dortheavej |

Ísť príkladom

Je sympatické, že globálna firma, ktorá pracuje na obrovských projektoch po celom svete, sa podujala na takýto projekt vo svojom domovskom Dánsku. Celkový rozpočet stavby bol približne 8,6 mil. eur. Na porovnanie, rezidencia Mountain Dwelling, tiež v Kodani, pracovala pri 80 bytoch s rozpočtom až 35 mil. eur. Bjarke Ingels hovorí: „Ekonomické obmedzenia často vedú k nedostatku – v Dortheavej sa nám však podarilo vytvoriť pridanú hodnotu pre jednotlivca, ako aj pre celú komunitu.“

Táto snaha bola v roku 2018 ocenená Lille Arne Award, ktorú udeľuje Asociácia dánskych architektov za výnimočné obytné projekty. Tento rok bol však prvý, kedy bola cena udelená nielen za dizajn, ale najmä za celkovú stratégiu. Jan Hyttel z neziskovej organizácie Lejerbo pri prevzatí ceny zhrnul: „My v Lejerbo máme stratégiu nielen na budovanie bývania, ale najmä na budovanie domov pre ľudí, ktorí v nich žijú.”

Strohé a jednoduché materiály napríklad pohľadový betón umožnili investovať do veľkoplošných okien
Strohé a jednoduché materiály napríklad pohľadový betón umožnili investovať do veľkoplošných okien |
DORTHEAVEJ RESIDENCE
Miesto: Kodaň, Dánsko
Architekt: BIG Bjarke Ingels,
Finn Nørkjær, Ole
Elkjær-Larsen, Per Bo Madsen
Spolupráca: MOE
Investor: Lejerbo
Plocha: 6 800 m2
Projekt: 2013 – 2014
Realizácia: 2018
Text: Karolína Barényi
Foto: BIG, Rasmus Hjortshoj
Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2018.