Strohé a jednoduché materiály napríklad pohľadový betón umožnili investovať do veľkoplošných okien 2