Schéma umiestnenia prefabrikovaných jednotiek ako kontrast k blokovej zástavbe