Pri pohľade z vnútrobloku sa striedajú zaslepené a zasklené plochy