Viladomy nad Prahou

Viladomy nad Prahou

„Areál Villa Park je príkladom zvládnutia témy komfortného bývania na atraktívnom mieste. Architekti neskĺzli do pasce predvádzania sa a ani nepredstierajú falošnú skromnosť. Výnimočnosť tohto druhu bývania je naznačená s mierou a uvážlivou materiálovou kompozíciou. Celé je to kultivovane elegantné,“ hodnotí bytové domy situované na rozhraní medzi Strahovom a Kinského záhradou správa poroty. Obytný súbor Villa Park Strahov vychádzajúci z princípov reduktívnej architektúry získal v súťaži Grand Prix Obce architektov 2004 čestné uznanie v kategórii Novostavba.Obytný areál, ktorý vyrástol na hranici strahovskej pláne a svojou lokalizáciou poskytuje obyvateľom nádherný výhľad na panorámu mesta, tvorí päť vilových domov vzájomne prepojených podzemnými garážami. Areál viladomov je uzavretým stráženým celkom – kondominiom. V domoch sa nachádza 58 dvoj- až päťizbových bytov s veľkosťou od 60 do 185 m2. Areál dotvára nebytový objekt a tri samostatné rodinné vily.

Domy predstavujú jednotlivé jednoduché kubusy, do ktorých sú zasunuté bytové bunky formované do vystupujúcich arkierov. Pri riešení bytov sa kládol dôraz na prácu s priestorom a so svetlom. Priečne orientovaná dispozícia umožňuje pohľad do severnej záhrady, ako aj na južnú panorámu Prahy.

Každý byt má priehľad zo severu na juh, každý byt má arkier a balkón, ktoré sa striedajú nad sebou a vedľa seba. Veľkoryso sú riešené vnútorné otvory uzavierané posuvnými stenami alebo dverami s krídlami vyššími než krídla dverí vinohradských činžiakov.

Rodinné vily sú sústredené vo východnom cípe pozemku v tesnom dotyku s Kinského záhradou. Drevené kubusy levitujú v priestore tvorenom obývacou izbou nad kamenným soklom, kde je umiestnené zázemie. Konštrukčne a technicky sú viladomy riešené tak, aby mohli uspokojiť individuálne požiadavky a predstavy užívateľov o optimálnom bývaní. Riešenie tak umožňuje maximálnu variabilitu dispozície.

Autormi projektu sú architekti Boris Redčenkov, Prokop Tomášek a Jaroslav Wertig z ateliéru A69 architekti. „Dizajn domov pracuje s redukovanými výrazovými prostriedkami, manipuluje s meradlom. Cieľom je umožniť užívateľom individuálnu identifikáciu,“ charakterizujú projekt jeho autori. Súčasťou celého konceptu sa stala aj zeleň. Areál je obklopený záhradou, v rámci stavby sa Kinského záhrada prepojila s priestorom Strahova prístupovou cestou pre verejnosť.

Investorom projektu, ktorý sa realizoval v rokoch 2001 až 2003, bola spoločnosť Metrostav – Navatyp, a. s., spoločný podnik Metrostavu a Navatypu, hlavným dodávateľom sa stala divízia 1 Metrostavu. „Tu sa spojila dobrá lokalita s krásnym výhľadom a zaujímavý projekt,“ charakterizuje vydarený výsledok Ing. Jiří Frkal, obchodný námestník z divízie developerských aktivít Metrostavu. „Výhľad je podporený aj tým, že konštrukčným prvkom sú francúzske okná, obývacie izby sú zasklené od podlahy až po strop.“ Preto sa okná museli vyhotoviť na mieru, a to vrátane rámov, ktoré sú z exotického dreva, lebo rámy z bežného dreva by sa pri takých veľkých rozmeroch zrútili.

Štvorposchodové domy sú vytvorené zo železobetónového monolitu s tehlovým výplňovým murivom a so zateplenou fasádou. Veľkorozponový monolitický nosný systém umožňuje maximálnu mieru flexibility. Vnútorné steny a priečky tvoria jednotný keramický materiál, často so sendvičovou konštrukciou pre posuvné dvere do steny, inštalačná predstena, medzibytové priečky a pod.. Strechy všetkých objektov sú ploché, jednoplášťové. Väčšina striech je riešená ako pobytové terasy s drevenými roštmi alebo sú zatrávnené. Farebnosť je podriadená racionálnemu konceptu a prirodzenému materiálovému vyzneniu – sivá omietka, sklo s rôznou transparentnosťou a farebným nádychom, gabionové konštrukcie (kameň skladaný do košov z drôtov), drevo, pohľadový betón, mlátový povrch, pozinkovaná oceľ v grafitovej černi.

Byty sú určené pre náročnejšiu klientelu. „Za úspech považujem, že projekt sa realizoval úplne bez úveru,“ hovorí Ing. Frkal. „Stavba sa začala bez toho, aby sa predal jediný byt. Ale už v polovici výstavby boli takmer všetky byty vypredané.“

Názov stavby: Villa Park Strahov   
Miesto: Praha
Ulica, číslo: Šermířská, Praha 6
Charakteristika: novostavba obytného súboru
Investor: Metrostav – Navatyp, a. s.
Architekt: Atelier 69 architekti (Redčenkov, Tomášek, Wertig)
Projektant: AED project (hlavný inžinier projektu uskutočňujúci projekt)
Dizajn, návrh interiérov: Atelier 69 architekti
Začiatok realizácie: 9/2001
Koniec realizácie: 4/2003
Funkcie: kondominium, rodinné domy plus nebytový objekt
Opis: obytný súbor uspokojujúci vyššie nároky na mestský spôsob bývania
Zaujímavosti stavby: umiestnenie domov na hranicu terénneho zlomu, vynikajúca poloha
Špecifiká stavby: domy sú kubusy s vystupujúcimi arkiermi, veľká zasklená plocha
Detaily: objekty viladomov A, B, C, D, E sú v úrovni suterénu prepojené spoločnými priestormi garáží a tvoria uzavretý obytný areál s jedným vstupom a vjazdom do garáží. Súčasťou areálu je záhrada.

Technické údaje
Konštrukčné riešenie: objekty sú založené na vŕtaných železobetónových pilótach, železobetónový monolit, vnútorné steny a priečky sú z jednotného keramického materiálu, fasáda je zateplená.
Materiály: sivá omietka, drevený obklad, pohľadový betón, sklo s rôznou transparentnosťou, gabionové konštrukcie z pozinkovanej ocele, vyplnené čadičovým kamenivom, oceľ
Murivo: betón, tehly
Strešná krytina: jednoplášťová plochá strecha, väčšina striech je riešená ako pobytové terasy s drevenými roštmi alebo je zatrávnená.
Omietky vonkajšie, vnútorné: vonkajšie – zatepľovací fasádny systém Baumit, vnútorné – štukové
Okná: atypicky veľké – na celú svetlú výšku miestnosti, špeciálne drevo na rámy, bezpečnostné sklo
Dvere: atypické masívne dyhované, výška 2,6 m
Dodávateľ a subdodávatelia prác, technológií, materiálov a vnútorného vybavenia: (značky) Metrostav (generálny dodávateľ), AQ Okna (okná), Kasard Trade (dvere), VCES (železobetónové monolitické konštrukcie), Falter (parkety)
Technológia: Thyssen (výťahy)
Vzduchotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia: plynové kotly, podlahové vykurovanie, príprava na klimatizáciu a centrálne vysávače (realizované individuálne podľa požiadavok klientov)
Materiály: štandardné, okrem rámov okien, kde sa použilo drevo meranti.

Lidmila Ziková
FOTO: Atelier 69, F. Šlapal, P. Štecha, archív spol. Kasard Trade