Partneri sekcie:

Millenium Tower III

Millenium Tower III

TriGránitu sa v bratislavskom Novom Meste páči. Po úspešnom projekte Polus City Center a dvoch výškových budovách s kancelárskymi priestormi plánuje táto medzinárodná developerská spoločnosť v spolupráci s rakúskym investorom stavať v ich blízkosti tretiu administratívnu vežu – Millennium Tower III. Dvadsaťdvapodlažná zasklená budova bude súčasťou komplexu Polus City Center, s ktorým bude priamo prepojená. Dopyt po administratívnych priestoroch v Bratislave podľa všetkého ešte stále nie je napriek pribúdajúcim budovám nasýtený.

Millennium Tower III sa bude nachádzať na juhovýchodnej strane nákupného centra oproti vstupu do areálu Interu a bude priamo napojená na jednu z pasáží Polusu. „Mnoho developerov začína stavať až vtedy, keď už majú určitú časť plánovaných priestorov predprenajatú. V rozvinutom konkurenčnom prostredí, kde je vyššia ponuka už postavených a dokončených budov na prenájom, sú však predprenájmy menej časté.

Registrujeme však vysoký dopyt po kancelárskych priestoroch takéhoto štandardu v lokalite Polusu, a preto sa rakúsky investor Immoeast rozhodol začať projekt špekulatívne, bez takéhoto predprenájmu,“ hovorí o developerskom zámere Radomír Němeček, riaditeľ projektu Millennium Tower III zo spoločnosti TriGránit na Slovensku. Celková plocha na prenájom je 18 000 m2. Realitný servis sprostredkúva spoločnosť CPB Immobilien, partnerská realitná kancelária Immoeastu, a cena za prenájom kancelárií sa upresní v priebehu najbližších mesiacov. Projekt sa v súčasnosti nachádza v štádiu územného konania a v prípade hladkého priebehu procesných konaní by sa malo začať stavať už v septembri tohto roku, aby sa výstavba mohla ukončiť v októbri 2009.

Striedmy architektonický výraz veže pochádzajúci z dielne bratislavského architektonického ateliéru Projekt Team P-T je založený na vertikalizujúcom hmotovom členení fasády a použití skiel s rozdielnou reflexiou. Celozasklenú fasádu bude tvoriť izolačné dvojsklo v hliníkových rámoch, parapetné pásy sú z exteriérovej strany navrhnuté z nepriehľadného skla osadeného tiež v hliníkových rámoch. Materiálové riešenie korešponduje s existujúcimi vežami Polusu. Architektonický výraz parteru a vstupnej haly je umocnený celozasklenými stenami, ktoré vizuálne prepoja interiér s exteriérom.

Vo vstupných priestoroch plánuje developer umiestniť café bar a reštauráciu s galériou otvorenou cez dve podlažia, ktorá by mala byť priamym pokračovaním vybavenia obchodného centra Polus a zároveň dotvárať reprezentatívne priestory vstupu do administratívnej budovy. Pred recepciou a ohlasovacím pultom sa bude nachádzať čakacia zóna so sedením pre návštevy s priamym prechodom k výťahom. K administratívnym priestorom by malo vo vstupnom lobby prislúchať aj niekoľko priestorov na služby, napr. kuriérska služba, predajňa tabaku alebo občerstvenie.

Typické podlažia prenajímateľných administratívnych priestorov od 3. po 21. nadzemné podlažie sú navrhnuté ako open-plan space okolo vertikálneho jadra s hygienickým zázemím a piatimi výťahmi. Prístup do výťahovej haly, únikových schodísk a hygienických zariadení umožňuje prenajať časti podlažia viacerým nájomcom. Priebežné pásové okná na všetkých fasádach kancelárskej časti objektu prispievajú k optimálnemu využitiu priestorov a k prirodzenému dennému osvetleniu kancelárií. Modul nosných stĺpov 9 × 6 m umožňuje flexibilitu zariadenia kancelárskych priestorov. V troch podzemných podlažiach budú hromadné garáže obsahujúce 383 parkovacích miest. „V návrhu dopravného napojenia objektu nastala mierna zmena.

Kým pôvodný zámer uvažoval o samostatnom vjazde zo strany jazera Kuchajda, po zvážení všetkých pre a proti sme sa rozhodli pre využitie vjazdu i výjazdu obchodného centra Polusu, čo predchádza kolíziám viacerých vjazdov a výjazdov na úrovni terénu a zbytočnému obchádzaniu obchodného centra. Okrem toho bude mať podzemná garáž aj vlastný výjazd zjednodušujúci odchod z budovy v popoludňajšej špičke,“ vysvetľuje R. Němeček.

Spojenie retailu a administratívy je zrejme dobrým a na tomto mieste už overeným konceptom. Mať kanceláriu v blízkosti služieb, nákupných priestorov a relaxu je pridanou hodnotou, ktorú uvíta nielen zamestnanec pracujúci v kancelárii, ale aj návštevník či klient.

Názov stavby:
Administratívna budova Millennium Tower III
Developer:
Polus Tower 3, a. s., Bratislava
Investor: Skupina Immoeast
Architekti:
Juraj Hermann (P-T, spol. s r. o.), Peter Srpoň, Michal Smolec, ­Daniel Růžička, Lenka Gáliková, Patrik Pavlásek, Daniel Mikunda
Spolupráca: Anton Havlíček, Jana Valachovičová, Jana Kramáriková, Martin Medlen
Prenajímateľná kancelárska plocha: 18 000 m2
Počet podzemných parkovacích miest: 386
Začiatok výstavby: september 2007
Ukončenie výstavby: október 2009
Celkové náklady: viac ako 1 mld. Sk

Martina Jakušová
Vizualizácia a grafické prílohy: Projekt Team P-T