image 73816 25 v1
Galéria(4)

Bratislavský Wallenrod vracia mestu život

Administratívna budova s romantickým, aristokraticky znejúcim menom Wallenrod je prvou stredoeurópskou stavbou so „zelenou fasádou“. Za technicky aj esteticky inovatívnym projektom stoja architekti, ktorí sa rozhodli byť aj developermi. Sprevádzajú tak Wallenrod od plánov až po odovzdanie jednotlivým nájomcom.

1
2
3

Mickiewiczova ulica pre architektúru znovu nájdená

Bratislava, rovnako ako ďalšie socializmom zasiahnuté mestá,zápasí s devastáciou štýlu mestskej architektúry a nedostatkom urbanistického myslenia tejto éry. Práve Mickiewiczova ulica je príkladom, že v bezprostrednej blízkosti turistického centra chýba atraktívny priestor pre bežný obchodný a administratívny ruch a akúkoľvek mestskú zeleň. Pritom i tu za prvorepublikovej éry vzniklo niekoľko architektonicky hodnotných stavieb. Bývalo to aj miesto obľúbených kaviarní, čo súčasná šedá dopravná tepna už v ničom nepripomína. Vrátiť do Mickiewiczovej ulice život, poskytnúť reprezentatívne priestory pre podnikanie – to bola hlavná myšlienka vzniku budovy. Názov dostala podľa postavy pokrokového šľachtica zo slávneho Mickiewiczového románu.Autori projektu sa tým prihlásili k odkazu jeho vizionárstva, pomocou ktorého bojoval o svoju zem.

Wallenrod – fasáda podľa ročných období

Wallenrod bol projektovaný ako komerčný administratívny objekt, ktorý bude aj príjemným miestom pre stretávanie a každodenný život. Vďaka tomu, že architekti sa stali zároveň aj developermi, bol úplne v súlade s týmto návrhom aj realizovaný. Po prvýkrát v strednej Európe sa rozhodli pracovať so zelenou architektúrou, ktorá je bezpochyby výrazným trendom súčasného mestského bývania.

Vertikálna záhrada je dominantným prvkom stavby a určite sa už dostáva do povedomia návštevníkov Bratislavy. Zeleň sa ukrýva v priestore dvojitej fasády, vnútornej odvetrávanej vrstvy a vonkajšej zo skla. Tu je umiestnený zavlažovací systém a skladba rastlín ráta s teplotnými výkyvmi od mrazov až po tropické horúčavy. Údržba prebieha dvakrát ročne. Výhody pre obyvateľov netreba zdôrazňovať – predstavte si pracovný deň v kancelárii, ktorá je odtienená a odhlučnená fasádou a zeleňou. Veľký význam má ale aj po urbanistickej  a estetickej stránke. Fasáda sa mení podľa ročných období a je jediným miestom s rastúcou zeleňou v širokom okolí.


Ytong – riešenie pre skeletové stavby

Wallenrod je po konštrukčnej stránke skelet s výmurovkouz pórobetónu Ytong. Výhodou tvárnic je vysoká produktivita práce, ktorú je možné dosiahnuť vďaka väčším formátom komponentov a tenkovrstevnému murovaniu. Takto môžu stavebné firmy plniť nároky súčasných investorov na tempo výstavby a sprevádzkovanie budovy v čo najkratšom čase. Projektanti na systéme Ytong ocenia, že stavbu nie je nutné prispôsobovať výškovým ani dĺžkovým modulom a nie sú potrebné špeciálne doplnky.

Od toho istého výrobcu stavebného materiálu tu boli použité vápenno-pieskové tvárnice Silka, ktoré poskytujú vynikajúcu protihlukovú ochranu. Zo sortimentu výrobcu pochádza aj zateplenie stropov garáži minerálnymi doskami Multipor. Ich veľkou výhodou je požiarna odolnosť triedy A1. Navyše jednoduchá aplikácia bez nutnosti kotvenia a povrchových úprav šetria čas a náklady na prácu.


Wallenrod stavbou budúcnosti, alebo už dneška?

Aj keď by sa zdalo, že sa jedná o trochu romantickú myšlienku, ktorá bude plne docenená až v budúcnosti, skutočnosť ukazuje, že aj slovenskí nájomcovia vo svojich nárokoch dozreli. Obsadenosť Wallenrodu a dopyt po priestoroch v ňom už rok po jeho otvorení dáva za pravdu jeho projektantom. Komunita tých, ktorí tu pracujú a podnikajú, sa úspešne rozrastá.

Business centrum Wallenrod
Miesto: Mickiewiczova ulica, Bratislava
Autori: Igor Lichý, Tomáš Šebo, Emanuel Zatlukaj
Investor: ITB Development
Začiatok výstavby: august 2012
Koniec výstavby: jeseň 2013
Celková investícia: 6 miliónov eur
Zastavaná plocha: 622,7 m2
Obostavaný objem: 17 572 m3
Plochy na prenájom: 2 650 m2
Počet parkovacích miest: 48