Prestrešenie Berggerichtu

Berggericht sa podarilo zastrešiť až takmer pol roka po požiari

Partneri sekcie:

Legislatívne a obstarávacie procesy umožnili Slovenskému banskému múzeu (SBM) v Banskej Štiavnici až takmer po pol roku od požiaru, pri ktorom oheň zničil budovu Berggerichtu, ukončiť jeho dočasné zastrešenie. V múzeu aktuálne prebieha verejné obstarávanie na odstraňovanie zásypov klenieb a vrstiev podláh tohto objektu. Pre TASR to uviedla riaditeľka SBM Zuzana Denková.

„K odstraňovaniu zásypov musíme pristúpiť v zmysle statických posudkov a tiež vlhkostného posudku,“ informovala.

„Nutné je však vypracovanie komplexného projektu sanácie vlhkosti. Kým nebude sanovaná vlhkosť, dovtedy nebude možné v Berggerichte vystavovať citlivé zbierkové predmety,“ doplnila.

V objekte aktuálne prebieha aj komplexný pamiatkový, archeologický, reštaurátorský a archívny výskum. „Po ukončení výskumov sa začne príprava podkladov na ďalšie verejné obstarávania, a to na projekčné práce i reštaurovanie architektonických detailov,“ doplnila.

375327973 808504957733045 42169138399449289 n
Prestrešenie Berggerichtu | Zdroj: Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

„V súčasnosti pripravujeme podklady na verejné obstarávanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie na nový krov, trvalú strechu, sanáciu vlhkosti, statiky, protipožiarne opatrenia a elektroinštaláciu. V zmysle nastaveného harmonogramu obnovy by sme to mali zrealizovať do konca roka,“ uviedla ďalej.

Vyhlásené bolo aj verejné obstarávanie na poistenie majetku a zbierky. To bude financované z rozpočtového opatrenia prideleného uznesením vlády SR z apríla 2023. S verejným obstarávaním všetkých stavebných prác sa počíta v budúcom roku a následne aj s ich realizáciou v rokoch 2024 a 2025. SBM považuje za dôležité, aby paralelne so stavebnými prácami prebiehala príprava nového lokalitného programu, čiže plánovaného nového obsahu Berggerichtu s akcentom najmä na využitie historického príbehu pamiatky.

V SBM sa podľa riaditeľky sformoval interný múzejný tím obnovy objektu, ktorého úlohou je participácia, usmerňovanie a zabezpečovanie procesov prípravy a realizácie jednotlivých etáp obnovy. Skonštituoval sa tiež poradný orgán riaditeľky SBM – Rada obnovy národnej kultúrnej pamiatky Berggericht.

Múzeum financuje všetky práce a výskum z rozpočtového opatrenia schváleného vládou SR. Tento rok sa počíta so sumou viac ako 674.000 eur, na budúci rok so sumou viac ako 5,66 milióna eur a v roku 2025 by mali vynaložiť ešte asi 660.000 eur. Nepriamo bol požiarom zasiahnutý aj objekt SBM – Galéria J. Kollára. Postihlo ju zavodnenie súvisiace s hasením objektu Berggericht a tiež masívne zadymenie.

Požiar v budove Banky lásky v Banskej Štiavnici vypukol 18. marca 2023 v dopoludňajších hodinách.
Požiar v budove Banky lásky v Banskej Štiavnici vypukol 18. marca 2023 v dopoludňajších hodinách. | Zdroj: Marián Garai

Podľa Denkovej galériu postupne vysušili, umyli zadymené steny a vymaľovali ich a galériu opätovne otvorili začiatkom júna 2023. „SBM túto situáciu využilo aj na realizáciu nevyhnutných stavebných úprav zlepšujúcich stav zanedbaných depozitárov.

Pristúpili sme k odstráneniu sanitrou napadnutých omietok, k zabezpečeniu cirkulácie vzduchu a vysušeniu priestorov. Až keď dosiahneme vhodné klimatické podmienky, pristúpime k sťahovaniu zbierkových predmetov do depozitárov,“ priblížila. Väčšina sanačných prác v Galérii J. Kollára bola uhradená z verejnej zbierky platformy DONIO „Pomôžme Štiavnici“.