Záujemcu o podporovaný nájomný byt sa vo formulári aj pýtajú, či nie je dlžníkom

Ilustračná snímka
Zdroj: shuttertock

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania sprístupnila verejnosti sľubovanú oficiálnu internetovú stránku tejto formy bývania. Jej súčasťou je aj nezáväzný registračný formulár pre záujemcov o štátom podporované nájomné bývanie, kde je aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prví investori majú dodať tisíce bytov

Pilotné zmluvy s investormi BWSG a poisťovňou Kooperativa na zabezpečenie 9-tisíc nájomných bytov v hodnote približne 1,5 miliardy eur odsúhlasila vláda v decembri 2022. Kooperativa sa rozhodla preinvestovať do dostupného nájomného bývania na Slovensku približne 500 miliónov eur a WBG Wohnen and Bauen Gesellschaft mbH Wien rovnú miliardu eur.

Generálny riaditeľ Kooperativy Vladimír Bakeš v novembri povedal, že plánujú postaviť cca 2-tisíc  bytov v horizonte  desať rokov. Rovnaký počet by chcela postaviť aj rakúska skupina Vienna Isurance Group, ktorej členom je Kooperativa. Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý avizoval minulý rok, že ide o pilotné zmluvy, po ktorých budú koncom januára 2023 alebo začiatkom februára nasledovať ďalšie.

Otázky sú rôzneho druhu

Otázky vo formulári sa týkajú napr. výšky príjmu domácnosti spolu, v ktorom okrese chce záujemca bývať, či vlastní byt alebo či jeho zamestnávateľ má dohodu s investorom nájomného bývania. Ďalšie otázky sa týkajú aj toho, či je záujemca dlžníkom na dani,  sociálnom zabezpečení, verejnom zdravotnom poistení a podobne.

Na stránke sú informácie o projekte štátom podporovaného nájomného bývania, pre záujemcu, nájomcu, o pozícii investora či o samotnej a agentúre.

Pozemok si musí investor obstarať sám

V súvislosti so zníženou 5 % sadzbou na dodanie stavby na štátom podporované nájomné bývanie sa na stránke uvádza, že znížením sadzby DPH sa sleduje dosiahnutie dostupného nájomného, ktoré by malo byť 20 – 30 % nižšie v porovnaní s komerčným nájmom.  Model výstavby takýchto bytov má byť udržateľný a nemá zvyšovať deficit štátneho rozpočet.

Štát uzavrie investičnú zmluvu s investormi minimálne na 25 rokov. Po uplynutí tejto lehoty zákon umožňuje odpredaj bytového domu s inému investičnému partnerovi, ale s podmienku, že bytový dom bude aj naďalej fungovať na nájomné bývanie.

Nájsť a obstarať si vhodný pozemok na výstavbu je v plnej kompetencii investora. Výstavba nájomných bytov s podporou štátu sa plánuje najmä v okrajových častiach krajských miest, kde je hustota zaľudnenia minimálna. Predpoklad výstavba prvých nájomných bytov je prioritne v krajských mestách, kde je dostupnosť bývania najkritickejšia.

V nájomnom bývaní sú vítané dlhé peniaze

Model má prilákať veľkých investorov – investičné fondy, ktoré môžu investovať na minimálne 25 rokov so stabilným výnosom. Znížená sadzba pomáha investičným partnerom obstarať nehnuteľnosti za prijateľnejšiu cenu a zachovať motiváciu pre výstavbu cenovo dostupných nájomných bytov.

V západnej Európe tento model nie je žiadnou novinkou.  Vo východnej a strednej Európe síce nie je tento systém rozvinutý, ale práve preto by sa vhodným nastavením ponúkaných stimulov Slovensko mohlo stať atraktívnou investičnou príležitosťou pre budúcich investorov.