Ilustračná snímka

Záujemcu o podporovaný nájomný byt sa vo formulári aj pýtajú, či nie je dlžníkom

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania sprístupnila verejnosti sľubovanú oficiálnu internetovú stránku tejto formy bývania. Jej súčasťou je aj nezáväzný registračný formulár pre záujemcov o štátom podporované nájomné bývanie, kde je aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prví investori majú dodať tisíce bytov

Pilotné zmluvy s investormi BWSG a poisťovňou Kooperativa na zabezpečenie 9-tisíc nájomných bytov v hodnote približne 1,5 miliardy eur odsúhlasila vláda v decembri 2022. Kooperativa sa rozhodla preinvestovať do dostupného nájomného bývania na Slovensku približne 500 miliónov eur a WBG Wohnen and Bauen Gesellschaft mbH Wien rovnú miliardu eur.

Generálny riaditeľ Kooperativy Vladimír Bakeš v novembri povedal, že plánujú postaviť cca 2-tisíc  bytov v horizonte  desať rokov. Rovnaký počet by chcela postaviť aj rakúska skupina Vienna Isurance Group, ktorej členom je Kooperativa. Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý avizoval minulý rok, že ide o pilotné zmluvy, po ktorých budú koncom januára 2023 alebo začiatkom februára nasledovať ďalšie.

Otázky sú rôzneho druhu

Otázky vo formulári sa týkajú napr. výšky príjmu domácnosti spolu, v ktorom okrese chce záujemca bývať, či vlastní byt alebo či jeho zamestnávateľ má dohodu s investorom nájomného bývania. Ďalšie otázky sa týkajú aj toho, či je záujemca dlžníkom na dani,  sociálnom zabezpečení, verejnom zdravotnom poistení a podobne.

Na stránke sú informácie o projekte štátom podporovaného nájomného bývania, pre záujemcu, nájomcu, o pozícii investora či o samotnej a agentúre.

Pozemok si musí investor obstarať sám

V súvislosti so zníženou 5 % sadzbou na dodanie stavby na štátom podporované nájomné bývanie sa na stránke uvádza, že znížením sadzby DPH sa sleduje dosiahnutie dostupného nájomného, ktoré by malo byť 20 – 30 % nižšie v porovnaní s komerčným nájmom.  Model výstavby takýchto bytov má byť udržateľný a nemá zvyšovať deficit štátneho rozpočet.

Štát uzavrie investičnú zmluvu s investormi minimálne na 25 rokov. Po uplynutí tejto lehoty zákon umožňuje odpredaj bytového domu s inému investičnému partnerovi, ale s podmienku, že bytový dom bude aj naďalej fungovať na nájomné bývanie.

Nájsť a obstarať si vhodný pozemok na výstavbu je v plnej kompetencii investora. Výstavba nájomných bytov s podporou štátu sa plánuje najmä v okrajových častiach krajských miest, kde je hustota zaľudnenia minimálna. Predpoklad výstavba prvých nájomných bytov je prioritne v krajských mestách, kde je dostupnosť bývania najkritickejšia.

V nájomnom bývaní sú vítané dlhé peniaze

Model má prilákať veľkých investorov – investičné fondy, ktoré môžu investovať na minimálne 25 rokov so stabilným výnosom. Znížená sadzba pomáha investičným partnerom obstarať nehnuteľnosti za prijateľnejšiu cenu a zachovať motiváciu pre výstavbu cenovo dostupných nájomných bytov.

V západnej Európe tento model nie je žiadnou novinkou.  Vo východnej a strednej Európe síce nie je tento systém rozvinutý, ale práve preto by sa vhodným nastavením ponúkaných stimulov Slovensko mohlo stať atraktívnou investičnou príležitosťou pre budúcich investorov.