Krajina

Využime Deň zeme na zmenu

Každoročne oslavujeme 22. apríla Deň zeme. V tomto roku to bolo už 50. výročie tejto významnej aktivity.

Témou roka 2020 je aktivita na zmiernenie klimatickej zmeny. Ako uvádza portál www.earthday.org, práve zmiernenie klimatickej zmeny je aj najväčšou výzvou, ktorú táto spoločnosť má a ktorá určuje našu budúcnosť. Mali by sme zvýšiť naše úsilie a ešte výraznejšie podporovať aktivity a záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody vzhľadom na klimatickú krízu.

Už je známe, že stavebníctvo spotrebováva viac ako 40 % celkovej spotreby energie a významne produkuje emisie uhlíka. V stavebnom sektore si uvedomujeme, ako môžeme zmierniť globálne otepľovanie. Potenciál pritom nie je dostatočne využitý. Posledné obdobie nám prinieslo mnohé globálne aktivity, ktoré dôrazne nabádajú komerčné spoločnosti, národné vlády aj jednotlivcov ku konkrétnym krokom.

V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým môžeme pozorovať, ako sme prepojení. Pandémia COVID-19 zasiahla významnú časť národov na celom svete. A podobne ako vírusy, aj klimatická zmena či strata biodiverzity nepoznajú geografické hranice. Zároveň však môžeme vnímať, ako sa vieme prispôsobiť a urobiť zmeny v našom správaní vo veľmi krátkom čase.

Slovenská rada pre zelené budovy podporuje spoločné a nadnárodne koordinované aktivity na znižovanie emisií skleníkových plynov a zabezpečenie uhlíkovej neutrality. Na Slovensku spájame odborníkov a spoločnosti aktívne v stavebnom sektore, ktorí sú lídrami v environmentálnom prístupe vo výstavbe. Vytvárajú zdravé budovy, ktoré nezaťažujú prostredie a ich vnútorné prostredie priaznivo pôsobí na zdravie človeka vhodne zvolenými stavebnými postupmi, technológiami a materiálmi. Dôraz na znižovanie zaťaženia životného prostredia sa kladie počas celého životného cyklu budovy – od plánovania a projektovania až po jej demoláciu.

Aj jednotlivci môžu prispieť k zásadnej zmene – vyjadrením svojho názoru za podporenie pozitívnej environmentálnej transformácie v komunite či v najbližšom okolí svojho bydliska a pracoviska. Aktivitou, ktorá pomôže zmierniť klimatickú zmenu a začína sa práve v znižovaní spotreby energií, využívaní obnoviteľných zdrojov a obmedzení spotreby fosílnych palív. V neposlednom rade sa treba vzdelávať.

Využime Deň zeme a dohľadajme si dostupné informácie, ako vzniká klimatická zmena a aké procesy môžu globálne otepľovanie zmierniť. Pár minút stačí, aby sme sa zamysleli, čo vieme vo svojom živote zmeniť, aby sme prispeli ku globálnej transformácii a začali konať.

Hana Ovesná, výkonná riaditeľka SKGBC
Foto: iStock.com