Výrobca betónových škridiel predstavil novinky na rok 2008

Na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila 26. marca 2008 v bratislavskom City Hoteli Bratislava, zverejnili predstavitelia spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r.o., hospodárske výsledky za minulý rok a zároveň predstavili novinky na rok 2008.

Ako informoval riaditeľ pre predaj a marketing Ing. Marian Brezovský, celkové tržby z predaja v roku 2007 predstavovali sumu vyše 800 miliónov slovenských korún, čo zodpovedá medziročnému nárastu o 14 %. Podiel Bramac-u na slovenskom trhu so strešnými krytinami predstavoval v minulom roku 42,1 %, takže spoločnosť z hľadiska predaja obhájila prvé miesto.

Vedúci oddelenia marketingu Ing. Marcel Modranský predstavil dve novinky, ktoré spoločnosť Bramac ponúkne v tomto roku slovenským zákazníkom – solárne kolektory Bramac a riešenie pre strechy s nízkym sklonom Bramac 7°.

Kolektory Bramac sa zapúšťajú priamo do strechy a v danom mieste plnia zároveň funkciu strešnej krytiny. Preto na streche netreba inštalovať upevňovacie konzoly, ani dodatočne riešiť vodotesné prestupy potrubí strešnou konštrukciou. Solárne kolektory sú kompatibilné s celým portfóliom strešných krytín Bramac, možno ich osadiť do už existujúcej strechy i do striech pokrytých konkurenčnými krytinami. Fungujú so zásobníkmi úžitkovej vody alebo kúrením ľubovoľnej značky, takže ich aplikácia nie je podmienená použitím konkrétnej technológie do kotolne. Montáž kolektora Bramac zaberie maximálne jednu hodinu a dá sa vykonávať súbežne s montážou strešnej krytiny. Na strešný kolektor sa poskytuje záruka 10 rokov a pri viac ako tridsaťročnej životnosti s ním možno dosiahnuť približne 70-percentnú úsporu nákladov na kúrenie a ohrev vody.

Spoločnosť Bramac uvádza túto sezónu na trh aj riešenie, ktoré umožňuje použiť pevnú skladanú krytinu na nízkych sklonoch striech od 7°. Riešenie Bramac 7˚ sa skladá z upravenej škridle Bramac MAX 7˚ s integrovaným kovovým prvkom v hornej časti, ktorý zamedzuje prieniku vody pod krytinu, podstrešnej fólie BRAMAC TOP RU s 2 lepiacimi pásmi v mieste prekrývania fólie, lepiacej hmoty na spoje fólie, tesniaceho tmelu pod kontralaty a dvoch odkvapových plechov ústiacich do žľabu. Škridla Bramac MAX 7˚ sa dá kombinovať s ostatnými krytinami Bramac, takže hotová strecha pôsobí kompaktným dojmom. Na túto škridlu spoločnosť Bramac poskytuje rovnaké záruky, ako na ostatné krytiny – okrem klasickej 30-ročnej záruky na škridlu môže zákazník získať aj dodatočnú 15-ročnú systémovú záruku na funkčnosť celého systému.

Zdroj: Bramac – strešné systémy, spol. s r.o.