Kancelária

Vraciame sa do kancelárií. Sú bezpečné?

Podľa posledných zahraničných prieskumov sa 37 až 49 % pracovníkov veľmi obáva na pracovisku o svoju bezpečnosť v kontexte možnej nákazy. Ako to riešiť?

Zdravé prostredie v kanceláriách bolo dôležitou a diskutovanou témou už dlhý čas, no v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa stalo jednou z najaktuálnejších a najvýznamnejších otázok. Bezpečné vnútorné priestory boli kľúčové všade tam, kde musela prevádzka zostať zachovaná aj počas najkritickejších dní pandémie, a teraz sa dostávajú do popredia v rámci uvoľňovania opatrení a návratu ľudí do kancelárií.

A práve možnostiam, ako zabezpečiť čo najbezpečnejšie a ekonomicky efektívne riešenia, sa venoval Green Business webinár, ktorý organizovala Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) 2.júna.

Strážme limity mikroorganizmov v bioaerosóloch

Bioaerosóly môžu prispievať k šíreniu infekčných chorôb, akútnych intoxikácií, alergií, príp. až s následkom prekanceróznych a kanceróznych stavov. Riziko nákazy predstavuje sociálna interakcia, ale aj kontakt s kontaminovanými povrchmi. Ľudia sú napádaní najmä inhalačnou cestou, príp. kontaktom s povrchmi kontaminovanými usadenými kvapkovými jadrami.

Na kontrolu a zachovanie zdravého vnútorného prostredia v budovách boli navrhnuté hygienické limity niektorých vzdušných mikroorganizmov (legislatíva EU, resp. SR, odporúčania WHO). U nás ich stanovuje napr. vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia č. 259/2008 Z. z.

Vetrajme dostatočne a hlavne zdravo

Práve v kancelárskych priestoroch sa vedú časté spory o tom, či vetrať, akým spôsobom, a ako sa postaviť ku klimatizácii a iným systémom ventilácie vzduchu. Na podujatí sa porovnával ventilačný systém bez rekuperácie riadený podľa dopytu a systém mechanického vetrania s rekuperáciou tepla.

Vybrané riešenia na vetranie domácností, ale aj iných priestorov, ktoré boli predstavené a majú za cieľ vytvárať zdravé prostredie, sú pritom postavené na ustavičnom meraní kvality vzduchu v danej miestnosti a prispôsobení vetrania aktuálnej potrebe, prípadne úrovni znečistenia v danej miestnosti.

Dezinfikujme vzduch aj povrchy – a využime na to inovácie

Ďalší dôležitý kúsok mozaiky budovania bezpečného prostredia predstavuje dezinfekcia. Zaujímavú možnosť predstavuje riešenie na princípoch UVC žiarenia. Táto dezinfekcia je extrémne účinná, ale iba vtedy, ak je plne automatizovaná.

Digitálne a robotické technológie umožňujú automatizovať proces dezinfekcie podľa prítomnosti osôb, koncentrácie CO2, času, svetla, koncentrácie ľudí v priestore alebo koncentrácie podľa mikrosvetla prachových častíc. Okrem kancelárií sa UVC žiarenie výborne uplatní aj v školách a škôlkach.

Ak treba, vytvorme ochranné zóny

Doslova „hmatateľnou“ oblasťou je fyzické prispôsobenie prostredia vytvorením ochranných zón, napríklad sklenenou ochranou. Vhodným miestom inštalácií môžu byť recepcie či nemocnice a lekárne.

Slovenská rada pre zelené budovy