01Klimatrend 1Z2A1466

Do popredia sa dostávajú energeticky efektívne riešenia

Súčasná nie veľmi priaznivá situácia s cenami za elektrinu či zemný plyn sa stáva akýmsi hnacím motorom pre rozmach alternatívnych technických zariadení využívajúcich na svoju prevádzku obnoviteľné zdroje energie. Ako by mali prevádzkovatelia budov reagovať na aktuálnu situáciu, sme sa porozprávali s Františkom Sališom, servisným riaditeľom spoločnosti KLIMA TREND.

Ako hodnotíte súčasnú situáciu s cenami za energie?

Súčasná situácia ohľadom cien energií sa dotýka každého jedného z nás, či už v súkromnom živote alebo v pracovnej sfére. Spolu s infláciou ovplyvňujú myslenie prevádzkovateľov, ktorí tieto zvýšené náklady prenášajú ďalej na nájomníkov. Nájomníci sú potom nútení zamýšľať sa nad tým, kde a ako ušetriť.

Niektoré firmy však šetria náklady nesprávnym spôsobom. Ako prvé stopnú napríklad výdavky na servis technických zariadení budov a pritom si neuvedomujú, že tým vlastne tieto zariadenia znehodnocujú. V ďalších rokoch ich môže takéto „šetrenie“ stáť v konečnom dôsledku omnoho viac ako náklady na pravidelný servis.

Aký vplyv mala energetická kríza na vaše minuloročné hospodárske výsledky?

Ako sa hovorí, každá kríza prináša aj príležitosť a naša firma KLIMA TREND dosiahla počas týchto kríz (covid-19, energetická kríza) „rekordné“ roky. Tou príležitosťou pre KLIMA TREND bola najskôr požiadavka majiteľov a prevádzkovateľov budov na bezpečné prostredie, neskôr na spôsob, ako udržať prevádzkové náklady na prijateľnej úrovni vzhľadom na už spomenuté navyšovanie cien a infláciu.

Ani pre nás však nie je organický rast našej firmy samozrejmosťou – tiež sa potýkame s rastúcimi nákladmi, ako sú nájomné, mzdy, ceny PHM a materiálov.

Cestu, ako ďalej rásť, vidíme v rozširovaní počtu servisovaných budov (z nových servisovaných budov v roku 2022 spomeniem Nemocnicu novej generácie Bratislava Bory, Logistické centrum R7 v Kostolných Kračanoch, Vedecký park UK, polyfunkčný komplex Klingerka, Nemocnicu Agel Zvolen) a v udržaní budov, ktoré už spravujeme, a to vďaka kvalitnej práci našich technikov.

Cez našu obchodnú značku Klimadomu.sk, ktorá je orientovaná na koncového zákazníka, sa chceme zamerať viac na predaj a inštaláciu tepelných čerpadiel a rozšírenie počtu našich pobočiek. V roku 2022 sme po Nitre, Bratislave a Košiciach otvorili štvrtú pobočku v Martine a v roku 2023 plánujeme otvoriť piatu.

Výsledkom tejto našej snahy v roku 2022 je už viac ako 50 zamestnancov a takmer 30 servisných vozidiel v rámci divízie KLIMA TREND (servis + Klimadodomu.sk). To nám umožňuje z našich pobočiek v Bratislave, Nitre, Košiciach a Martine zabezpečiť komplexný servis TZB zariadení naprieč celým Slovenskom. Vďaka tomu sme spoločne dosiahli rekordný obrat 5,75 mil. eur.

Budova nemocnice novej generácie Bratislava Bory
Budova nemocnice novej generácie Bratislava Bory | Zdroj: KLIMA TREND

Patríte teda k ekonomickým subjektom, ktoré zaznamenali pozitívny posun. O ktorý segment z vášho portfólia bol najväčší záujem?

Áno, mali sme úspešný rok – nič sme však nedostali zadarmo, všetko sme si „odmakali“ spoločne ako tím. Zaznamenali sme výrazný dopyt po tepelných čerpadlách. Hlavným spúšťačom tohto záujmu bol predovšetkým vojnový konflikt na Ukrajine, keď počas prvých mesiacov vládla veľká neistota ohľadom dodávok zemného plynu.

Samozrejme, tento dopyt bol naprieč všetkými firmami, ktoré dodávajú tepelné čerpadlá. Mnohokrát prekračoval ich skladové a výrobné možnosti, čoho výsledkom boli neisté dodacie termíny. Dokonca až v trvaní 6 až 12 mesiacov. A tak sme mali síce dopyt po tepelných čerpadlách, ľudí, ktorí vedeli tento dopyt premeniť na objednávku, no chýbali nám zariadenia.

Nikto nevedel, ako sa bude rok 2022 vyvíjať a už vôbec nikto nepredpokladal na začiatku roka, že vypukne vojna na Ukrajine. Vývoj v roku 2023 dokážeme našťastie v súčasnosti predpokladať, a tak sa vieme pripraviť. Na zvýšený dopyt sa pomaly adaptujú aj výrobcovia zariadení a ich dodacie termíny sa tak postupne skracujú.

Dnes máme tepelné čerpadlá dostupné na sklade, čo nám umožňuje cez našu značku Klimadodomu.sk vyhovieť požiadavkám zákazníkov v reálnom čase.

Tlak na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov a znižovanie spotreby fosílnych palív nielen pre energetickú krízu sa bude v najbližších rokoch zvyšovať. Aký prístup by mali prevádzkovatelia v súvislosti s TZB a ich prevádzkou zvoliť?

Prevádzkovatelia a majitelia budov by sa určite nemali brániť novým technológiám, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, ako sú napr. tepelné čerpadlá, alebo smart riešeniam na monitorovanie spotreby energie. Dôležitou súčasťou je pravidelný servis, aby zariadenie slúžilo svojmu účelu čo najefektívnejšie a počas celej svojej životnosti.

Polyfunkčná budova Klingerka
Polyfunkčná budova Klingerka
| Zdroj: KLIMA TREND

Vaša divízia Klima Trend je, ako ste už viackrát uviedeli, zameraná na servisné služby. Do akej miery dokáže ovplyvniť energetickú efektívnosť pravidelný servis zariadení?

Dnešné technológie TZB ponúkajú vysokoúčinnú a zároveň energeticky efektívnu prevádzku. No aj to najefektívnejšie zariadenie bez pravidelného servisu sa časom stáva neefektívnym. Pravidelným servisom si majitelia a prevádzkovatelia budov udržiavajú nižšie prevádzkové náklady, ale aj predlžujú životnosť zariadení.

Z môjho pohľadu je veľmi dôležitým parametrom zároveň komfort nájomníka. Okamžite ako prevádzkovateľ nedokáže poskytnúť nájomcovi komfortné prostredie, má problém udržať ho vo svojej budove. Ak prevádzkovateľ alebo majiteľ budovy zanedbávajú pravidelný servis, tieto problémy sa časom určite dostavia.

Aké majú vlastníci a prevádzkovatelia budov ďalšie možnosti, aby znižovali svoje náklady a zároveň negatívne dopady na životné prostredie?

Možností na znižovanie nákladov je niekoľko – napr. už spomenutý pravidelný servis zariadení. Ďalší spôsob, ako ušetriť prevádzkové náklady, je správne a efektívne nastavený systém chladenia, vykurovania a vzduchotechniky. To sa dá veľmi efektívne dosiahnuť diaľkovým monitoringom zariadení, ktorý monitoruje priebeh parametrov, napr. teplotu a vlhkosť v miestnostiach, spotrebu energie a pod.

Na základe takéhoto monitoringu vieme efektívne nastaviť celý systém chladenia, vykurovania a vzduchotechniky, čoho výsledkom môže byť úspora energie až do 30 %, a to dokonca aj v nových budovách. V starších budovách je tento potenciál úspor ešte vyšší. Ďalší spôsob, ako šetriť prevádzkové náklady, je výmena starého zariadenia za nové, ktoré je efektívnejšie, účinnejšie a zároveň ekologickejšie.

S prevádzkou budov máte aj vlastné skúsenosti. Aké budú, ak ide o TZB (portfólio), vaše stratégie v najbližších rokoch?

V najbližších rokoch očakávame zvýšený dopyt po efektívnejších riešeniach – smart riešeniach, ktoré šetria náklady vďaka zníženej spotrebe energie a taktiež znižujú uhlíkovú stopu, čiže sú šetrnejšie voči životnému prostrediu. Týmto smerom sa chceme uberať aj my a zákazníkom ponúknuť kvalitné zariadenia s dlhou životnosťou, ktorá je predpokladom nižších nákladov na ich servis.

Pôsobíte aj v oblasti služieb pre koncových zákazníkov. Aké paralely možno vidieť v správaní vlastníkov budov s vlastníkmi rodinných domov, resp. bytov?

Koncoví zákazníci sa v podstate správajú rovnako ako vlastníci budov. Tak­isto aj oni pociťujú dopad zvýšených prevádzkových nákladov. Mnoho ľudí využíva štátom podporované dotačné schémy, ktoré im preplácajú časť nákladov na nákup nových, efektívnejších zdrojov vykurovania/chladenia.

Je dobre, že sa k doteraz funkčnému programu Zelená domácnostiam pridal ďalší – Obnov dom, ktorý je zameraný na obnovu starších rodinných domov.

Mnoho užitočných informácií, prečo investovať do obnovy, resp. výmeny zdroja tepla v rodinnom dome, aké sú podmienky dotácie a ako si ju vybaviť, nájdete na stránke jedného z našich projektov – www.cerpajteplo.sk, alebo na našej e-shopovej stránke www.klimadodomu.sk.

V ostatnom čase nastal takisto posun v tom, ako sa koncoví zákazníci pozerajú na klasickú klimatizáciu. Už to nie je len zariadenie, ktoré slúži na ochladenie vnútorných priestorov počas letných dní, ale začínajú ju vnímať ako tepelné čerpadlo vzduch –vzduch, ktorým možno okrem chladenia aj vykurovať.

Zdroj: PR článok KLIMA TREND, spol. s r.o.