Väčšine firiem sa za posledný rok darí rovnako alebo lepšie

Pre vyše tri štvrtiny manažérov medzinárodných spoločností sú závažnosť a rýchlosť hospodárskej a finančnej krízy prekvapujúce. Štvrtina z nich sa však domnieva, že najhoršie obdobie už pominulo. Uvádza sa to vo výsledkoch prieskumu spoločnosti Ernst & Young, na ktorom sa v júni 2009 zúčastnilo 569 predstaviteľov významných medzinárodných spoločností.

Udalosti za posledných 18 mesiacov zmenili prevádzkový model 88 % firiem a väčšina spoločností sa ešte stále zameriava na prežitie. Ako však dodal Vladislav Severa, vedúci partner transakčného poradenstva Ernst & Young v Českej a Slovenskej republike, „vzhľadom na tlak, akému sú tieto firmy vystavené, stojí za zmienku, že tesnej väčšine firiem sa za posledný rok darí lepšie alebo sa ich hospodárske výsledky nezmenili“.

Výsledky ukázali, že podiel spoločností, ktoré využijú recesiu na začatie nových trhových aktivít, vzrástol v priebehu 1. polroka 2009 o 10 %. „Mnohé aktíva sú teraz k dispozícii za oveľa nižšie ceny ako pred dvoma rokmi, čo priláka niektorých oportunistických kupcov. Počet manažérov, ktorí v prieskume odhalili zámer získať strategické akvizície, vzrástol z januárových 7 % na takmer štvrtinu,“ uvádza Jozef Mathia, manažér transakčného poradenstva Ernst & Young v SR.

Podľa prieskumu tržby klesli 58 % respondentom a zisky 56 % z nich. Usporiť náklady dokázalo 64 % respondentov, 31 % manažérov hlási rast tržieb. Programy znižovania nákladov zintenzívnilo v poslednom roku 86 % firiem a 52 % urýchlilo reštrukturalizačné plány. Program výrazného zníženia stavu zamestnancov odštartovalo 38 % spoločností.

Medzi hlavné pokrízové stratégie zaradili respondenti expanziu do nových oblastí, väčšie využitie strategických aliancií, získanie akvizícií, skrátenie termínu dodania výrobku na trh a odpredaj činností, ktoré pre firmu nie sú hlavnou náplňou.

Ernst & Young uskutočnila podobný prieskum už pred piatimi mesiacmi. Mierny posun od januárových odpovedí naznačuje, že najhorší vplyv krízy už by mohol byť za nami. Napriek tomu, že doteraz dochádza k mnohým bankrotom, podľa výsledkov zároveň rastie počet organizácií, ktoré vo svojom sektore zaznamenali vznik nových firiem.

Najväčší optimizmus vládne v telekomunikačnom a energetickom sektore. Dlhšiu recesiu predvídajú v oblasti správy majetku, realít a v stavebnom priemysle. Európski respondenti boli v prieskume pesimistickejší než opýtaní v Ázii a Severnej a Južnej Amerike.

Zdroj: TASR