Vernisáž výstavy CE ZA AR 2018 a odborný seminár

Slovenská komora architektov pozýva na Vernisáž výstavy CE ZA AR 2018 všetkých prihlásených a nominovaných diel, ktorá sa uskutoční 20. júna 2019 o 17:30 hod. v Univerzitnej knižnici TUKE, Němcovej 7 v Košiciach. Výstava potrvá do 28. júna 2019. Pred vernisážou o 16.00 sa uskutoční seminár Pomaly či rýchlo 2., Architektúra za hranicami pochopenia, v konferenčných priestoroch Univerzitnej knižnice.

Vzťah medzi pomalou, premyslenou a angažovanou architektonickou tvorbou a tvorbou poháňanou motorom rastu, technologického pokroku a inovácií je dnes zásadnou dilemou architektonickej profesie. Provokovanie k inovatívnosti a tvorivosti, rýchle testovanie často absurdných nápadov, je paradigmou doby posadnutej snahami o progres a rast. Architekti sú na jednej strane používateľmi inovatívnych metód, ktoré otvárajú predtým netušené možnosti, na druhej strane pociťujú nápor nových fenoménov, ktoré tieto permanentné inovácie vytvárajú. Dejinami overené kritériá pravdivosti, kvality a trvácnosti architektúry sa tak často strácajú v nánosoch rýchlych inovačných vĺn.

Udržať sa na pulze doby vyžaduje od architektov pochopenie týchto javov a prijímanie zmien v rozsahu významne zasahujúcom do tradičných pracovných postupov. Témou seminára je vplyv týchto zmien na architektúru a architektonickú profesiu.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu A s počtom kreditov 20.

KategórieUdalosti