Partneri sekcie:

Štúdio Gang: Viac spôsobov, ako byť architektom

Kozub aj otvorený priestor podporujú neformálne konverzácie v Arcus Centre v meste Kalamazoo v Michigane.
Zdroj: Hedrich Blessing,

Aktivizmus či advokácia môžu mať viaceré formy než len skandovanie hesiel v uliciach alebo zasadanie pred parlamentom. Môže byť aj dizajn formou boja za zmenu?

Posúvanie hraníc definícií

Pohľad spoločnosti na hranice roly architekta sa rozhodne rozšíril tento rok, keď po prvýkrát v histórii vo svojej profesii vyhrala Pulitzerovu cenu Alison Killing za odhalenie údajných väzenských kempov porovnávaním čínskych Baidu máp so satelitnými snímkami. Išlo o aktivizmus prostredníctvom investigatívneho žurnalizmu s využívaním zručností architektky.

Táto udalosť ukázala, že definícia profesie architekta aj reportéra môže byť flexibilnejšia, ako sa zdalo. Sú tu takí architekti, ktorí tiež posúvajú hranice svojej roly, a to advokáciou prostredníctvom architektúry, kde samotný dizajn je nositeľom správy a často aj ukazovateľom riešení.

Povedz to svojím dielom

Štúdio Gang je americká architektonická kancelária s hlavným sídlom v Chicagu a ďalšími ateliérmi v New Yorku, San Franciscu a Paríži. Založila a vedie ju Jeanne Gang od roku 1997. Štúdio má za sebou desiatky realizácií, v ktorých sa prostredníctvom dizajnu často venuje rôznym spoločenským či environmentálnym témam.

Ako to zhrnula jeho zakladateľka, štúdio sa zaoberá otázkou, „ako stavať a navrhovať budovy, ktoré nás viac spoja a urobia očividnejším to, že sme súčasťou Zeme. Nevzdávame sa v boji za Zem, hľadáme spôsoby, ktoré nám pomôžu vytvoriť silnejšie spojenie medzi nami a naším prostredím a vytvoria spoločenské priestory, ktoré nás viac prepoja medzi sebou navzájom“.

Pri návrhu Arcus Center for Social Justice Leadership pre Kalamazoo College v americkom štáte Michigan štúdio napríklad vytvorilo priestor, ktorý „ako vzdelávacie prostredie a priestor na stretnutia spája študentov, profesorov, hosťujúcich odborníkov, lídrov sociálnej spravodlivosti a členov verejnosti na rozhovory a aktivity zamerané na vytvorenie spravodlivejšieho sveta“. Vo fáze dizajnu je tiež 63rd House pre Blue Tin Production, prvú odevnú firmu vedenú imigrantkami, utečenkyňami a ženami z robotníckej triedy v Spojených štátoch.

„Toto nové výrobné štúdio a komunitné centrum na juhozápadnej strane Chicaga je navrhnuté tak, aby sa stalo hlavným sídlom, v ktorom sa sústreďuje zdravie a pohoda pracovníkov. Tiež má pomáhať zlepšovať vzťahy s obyvateľmi susedstva a partnermi a budovať dlhodobú ekonomickú mobilitu a rasovú rovnosť v meste.“

Organizácia a otvorenosť priestoru reflektuje transparentnosť prevádzky a rovnosť medzi pracovníkmi v budúcom 63rd House v Chicagu.
Organizácia a otvorenosť priestoru reflektuje transparentnosť prevádzky a rovnosť medzi pracovníkmi v budúcom 63rd House v Chicagu. | Zdroj: Studio Gang

Zodpovednosť nielen k človeku, ale aj k živočíchom a rastlinám

V ich portfóliu možno nájsť aj množstvo projektov, ktoré reagujú na klimatické zmeny, napríklad používaním odpadových materiálov či metódy „solar- carving“, keď je budova tvarovaná na základe pohybu slnka po oblohe.

Na niektorých miestach strategicky „uhýba” slnečným lúčom tak, aby mohli preniknúť ďalej a poskytnúť prírodné osvetlenie, a teda možnosť rastu vegetácie aj na miestach, ktoré by inak budova zatienila. Projektom, ktorý výborne demonštruje snahu Štúdia Gang a syntetizuje mnoho nápadov, ktorými je štúdio známe, je The Ford Calumet Environmental Center.

Organizácia a otvorenosť priestoru reflektuje transparentnosť prevádzky a rovnosť medzi pracovníkmi v budúcom 63rd House v Chicagu.
Organizácia a otvorenosť priestoru reflektuje transparentnosť prevádzky a rovnosť medzi pracovníkmi v budúcom 63rd House v Chicagu. | Zdroj: Studio Gang

Calumet bol kedysi miestom výroby ocele a v tom ateliér vidí potenciál na recykláciu. Takisto v ostatných materiáloch, ktoré sú v blízkosti zastúpené v hojnom počte alebo sú považované za odpad, ako sklenené fľaše, oceľová troska alebo iné vedľajšie produkty výroby ocele.

Návrh využíva aj veterné turbíny na ventiláciu, solárne panely, dažďovú vodu, vrty pre tepelné čerpadlá či filtráciu vody prostredníctvom lokálnej vegetácie. Keďže lokalita je aj dôležitou zastávkou v migrácii vtákov, dizajn implementuje potrebné vizuálne prvky na fasáde, aby nedochádzalo ku kolíziám vtákov, ako to býva napríklad pri priehľadných fasádach zo skla.

Deliť sa so všetkými

Je zjavné, že Studio Gang sa snaží pomôcť v boji proti klimatickým zmenám. Možno to vyčítať z ich dizajnových princípov, ktoré používajú vo svojej tvorbe, z typu výskumu, ktorý robia, aj z ich vystupovania v online priestore. Veľa zo svojich poznatkov sa štúdio snaží podať aj ďalej, a preto na ich stránke nájdete celú sekciu „Research“ a „Publications“.

Niektoré z nich, napríklad Reverse Effect, ktorý sa zaoberá dôležitosťou zdravia rieky Chicago a možnosťou jej obnovy, môžete zdarma získať priamo od štúdia. Všetky ich projekty obsahujú aj prehľadné diagramy, ktoré ukazujú použité environmentálne princípy, a preto považujem Štúdio Gang za výborný príklad.

Návrh Environmentálneho Centra Ford Calumet demonštruje mnohé princípy udržateľnosti aj ohľaduplnosti k miestnym živočíchom, ktoré Štúdio Gang využíva vo svojej tvorbe.
Návrh Environmentálneho Centra Ford Calumet demonštruje mnohé princípy udržateľnosti aj ohľaduplnosti k miestnym živočíchom, ktoré Štúdio Gang využíva vo svojej tvorbe. | Zdroj: Studio Gang
Rebeka Zacková