Znečistenie vzduchu mesto

Ako je na tom vaše mesto s čistotou ovzdušia? Porovnajte si ho v rámci projektu EEA

Znečistenie ovzdušia je v mnohých európskych mestách vážnym problémom, ktorý predstavuje vysoké zdravotné riziko. Ako je na tom vaše mesto?

V zimných mesiacoch sa s nástupom chladného počasia očakáva aj zvýšenie znečistenia, ktoré súvisí s vykurovaním domácností tuhými palivami. Kvalitu ovzdušia vo vašom meste si môžete skontrolovať vďaka Prehliadaču kvality ovzdušia európskych miest, ktorý Európska environmentálna agentúra (EEA) spustila v lete 2021. Zároveň ju môžete porovnať s inými európskymi mestami. A to za posledné dva roky.

Slovensko je na mape zastúpené mestami Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov. Na stránke nájdete zároveň tabuľku, v ktorej sú európske mestá zoradené od najčistejšieho po najznečistenejšie. Rebríček vznikol na základe priemernej hladiny jemných prachových častíc (PM2,5) za posledné dva kalendárne roky.

Z 323 miest zaradených do prehliadača je kvalita ovzdušia klasifikovaná ako dobrá v 127 mestách. To znamená, že zodpovedá smerniciam Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre ochranu zdravia pred dlhodobým vystavením PM2,5, keďže je ich hodnota nižšia než 10 mikrogramov na meter kubický vzduchu (10 μg/m3).

Podľa dostupných údajov, v rokoch 2019 až 2020 boli tromi najčistejšími mestami v Európe z hľadiska kvality ovzdušia Umeå vo Švédsku, Tampere vo Fínsku a Funchal v Portugalsku. Tri najviac znečistené boli Nowy Sacz v Poľsku, Cremona v Taliansku a Slavonski Brod v Chorvátsku.

Európska únia v rámci opatrení na zabezpečenie čistého ovzdušia v Európe stanovila ročný limit pre hodnoty jemných prachových častíc na PM2,5 na 25 μg/m3. Prehliadač hodnotí dlhodobú kvalitu ovzdušia ako veľmi zlú, ak je hladina jemných prachových častíc PM2,5  na úrovni 25 μg/m3 alebo vyššia. Do tejto kategórie spadá päť miest v Poľsku, Chorvátsku a Taliansku.

Znečistenie ovzdušia spôsobuje predčasné úmrtia

Prehliadač poskytuje informácie o dlhodobej kvalite ovzdušia v každom meste. Jemné prachové častice sú látky znečisťujúce ovzdušie s najväčším vplyvom na zdravie. Súvisia s predčasnými úmrtiami a chorobami. Dlhodobé vystavenie sa týmto jemným prachovým časticiam spôsobuje srdcovo-cievne a respiračné ochorenia.

Hoci sa kvalita ovzdušia v Európe za posledné desaťročie výrazne zlepšila, EEA v najnovšom výročnom hodnotení kvality ovzdušia zistila, že vystavenie sa jemným prachovým časticiam spôsobilo v roku 2018 v 41 európskych krajinách približne 417 tisíc predčasných úmrtí.

„Hladina znečistenia ovzdušia je v mnohých európskych mestách naďalej vysoká. Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest umožňuje občanom jednoduchým spôsobom zistiť, ako je na tom ich mesto v porovnaní s inými. Poskytuje konkrétne a miestne informácie, ktoré môžu občanom pomôcť vyzvať ich miestne orgány k riešeniu týchto problémov. Toto nám všetkým pomôže dosiahnuť ciele EÚ pre nulové znečistenie,“ povedal o projekte Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA.

Aktuálne výstrahy a upozornenia na zhoršenú kvalitu ovzdušia pre Slovensko si viete pozrieť aj na stránke SHMÚ, kde sa sledujú koncentrácie hrubých častíc PM10 a kde nájdete smogový varovný systém. Rovnako na nej nájdete aktuálne informácie o kvalite ovzdušia na celom Slovensku.

Európska environmentálna agentúra, red