Šéfom spoločnosti Skanska PS je od 2. apríla Rastislav Pauliny

Výkonným riaditeľom spoločnosti Skanska PS sa 2. apríla 2007 stal Rastislav Pauliny. Vo funkcii nahradil Štefana Horvátha, ktorý bol dočasne poverený vedením spoločnosti.

„Mojim prvoradým cieľom bude robiť všetky potrebné kroky, ktoré posunú spoločnosť Skanska PS v pozemnom staviteľstve na najvyššie miesta. Som presvedčený, že tento cieľ nie je ďaleká budúcnosť a Skanska PS bude v pozícii silného hráča v tomto segmente stavebníctva na Slovensku. Všetky predpoklady na to rozhodne máme,“ povedal Pauliny.

Rastislav Pauliny sa narodil v roku 1966, v roku 1989 ukončil štúdium odboru konštrukcie a dopravné stavby SVŠT v Bratislave. Pred nástupom do spoločnosti Skanska pôsobil v stavebníctve, a to v slovenských a zahraničných firmách. Medzi významné projekty, na ktorých sa Pauliny podieľal, patrí stavba priemyselného areálu Punch v Námestove, s celkovou plochou 75 000 štvorcových metrov (m2). Projekt sa realizoval na tri etapy, jeho prvú etapu (25 000 m2) sa pod jeho vedením podarilo dokončiť v rekordnom čase – za osem mesiacov, informovala špecialistka vonkajších vzťahov skupiny Skanska v SR Magdaléna Dobišová.

Skupina Skanska v ČR a SR je členom svetového koncernu Skanska (Švédsko), ktorý je jednou z popredných spoločností poskytujúcich stavebné služby a prevádzkujúcich development. Skanska na slovenský trh vstúpila v roku 1999 prostredníctvom organizačných zložiek a dcérskych spoločností.

Skupina Skanska v SR v roku 2006 vygenerovala tržby 6,2 miliardy Sk (medziročný rast o 6 %). Prevádzkový hospodársky výsledok EBIT bol mínus 172 miliónov Sk. Je v ňom započítaná aj opravná položka na viac ako štvrťmiliardovú pokutu za účasť na kartelovej dohode – ide zatiaľ o neprávoplatnú pokutu udelenú Protimonopolným úradom (PMÚ) SR, vec rieši súd. Hodnota uzatvorených nových zákaziek počas minulého roka prevýšila 8 miliárd Sk.

Skupina Skanska v SR sa stala koncom minulého roku 100-%  majiteľom firmy Stamart Martin. V súčasnosti organizačnú štruktúru skupiny tvoria spoločnosti Skanska PS, Skanska BS, Skanska Development SK, Skanska Technológie a Stamart Martin.

Zdroj: TASR

Komentáre