Ilustračná foto, priemysel

Oživenie priemyselného parku vytvorí vo Fiľakove viac ako 40 pracovných miest

Projekt DevInvestEnviro zabezpečí oživenie priemyselnej zóny a skvalitnenie podmienok pre podnikateľský sektor prostredníctvom revitalizácie bývalej fiľakovskej smaltovne.

Plán oživenia nevyužívanej a chátrajúcej priemyselnej zóny vo Fiľakove bol v súčasnosti schválený a podporený v rámci programu Interreg VA Slovenská republika – Maďarsko.

Ako mesto informuje v tlačovej správe, projekt DevInvestEnviro je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1 896 699,88 eura. Vďaka podmienkam na vytvorenie 40 až 50 nových pracovných miest sa zlepší zamestnanosť v prihraničnom území a mobilita pracovnej sily.

Projekt zabezpečí oživenie priemyselnej zóny a skvalitnenie podmienok pre podnikateľský sektor prostredníctvom revitalizácie bývalej fiľakovskej smaltovne, a to vybudovaním skladovej a výrobnej oceľovej haly a ich následnú inkubáciu pre podniky. Infraštruktúru vybudovanú revitalizáciou hnedých priemyselných polí – brownfieldov v priemyselnej zóne vo Fiľakove mesto sprístupní záujemcom v súlade s pravidlami verejnej súťaže.

„Ako výsledok projektu DevInvestEnviro mesto získa novú kvalitnú, modernú infraštruktúru pre zamestnávateľa regiónu, ktorá vytvorí vhodné podmienky pre tvorbu nových pracovných miest a tiež z prenájmu infraštruktúry bude mesto pokračovať v revitalizácii ďalších plôch,“ uviedol primátor Fiľakova Attila Agócs.

Projekt DevInvestEnviro je jedným z piatich projektov v rámci Akčného plánu zamestnanosti Po osi R2 – M3, ktorých cieľom je zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti v regióne Novohrad.

Hlavným cieľom je popri revitalizácii priemyselnej zóny vo Fiľakove aj skvalitnenie cezhraničných podnikateľských vzťahov a výmena dobrých skúseností, s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest v regióne.

SITA