Ekonomika a stavebníctvo v roku 2006

Celkové kapitálové investície v roku 2006 dosiahli 474,8 mld. Sk, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu predstavuje 432,1 mld. Sk a prírastok stavu zásob 42,7 mld. Sk. V rámci sektora nefinančných korporácií významnejšie investovali podnikateľské subjekty v priemyselnej výrobe (155,3 mld. Sk), nehnuteľnostiach a prenájme (73,9 mld. Sk), do stavieb 172,6 mld. Sk (z toho do budov na bývanie 43,3 mld. Sk), v doprave, poštách a telekomunikáciách (74,7 mld. Sk), obchode (35,2 mld. Sk), vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody (30,9 mld. Sk).

Investičná aktivita smerovala predovšetkým do strojov (230,3 mld. Sk) a pokles stavebných investícií o 1,7 % spôsobila najmä nižšia alokácia kapitálu do budov na bývanie o 3,5 % a do ostatných stavieb o 1,1 %. Objem ostatných investičných výrobkov tvoriacich fixné aktíva sa zvýšil o 10,9 %.

Ku koncu minulého roka bolo rozostavaných 54 086 bytov a dokončilo sa 14 444 bytov, pričom výstavba je najvyššia od roku 1996. V porovnaní s rokom 2005 vzrástol celkový počet začatých bytov o 796 a rozostavaných bytov o 5 212.

Najviac dokončených bytov bolo v Bratislavskom (4 307), Trnavskom (2 646) a Žilinskom kraji (1 815). Najmenej bytov sa postavilo v Košickom (799) a Banskobystrickom kraji (926).

Najvyšší pokles dokončených bytov sa zaznamenal v Prešovskom (o 408) a Bratislavskom kraji (o 336). Počet začatých bytov, naopak, vzrástol v Trnavskom (o 591), Nitrianskom (o 265) a Banskobystrickom kraji (o 154). Celkový počet dokončených bytov na Slovensku v roku 2006 medziročne poklesol o 419.

Objem hrubého fixného kapitálu sa oproti roku 2005 zvýšil o 7,3 % (v bežných cenách o 9,5 %). Jeho tvorbu vo všeobecnosti ovplyvnilo najmä vyššie investovanie do nových fixných aktív (o 9,9 % na 455,6 mld. Sk). Najviac investičných prostriedkov realizovali nefinančné korporácie (302,6 mld. Sk). Verejná správa investovala 32,1 mld. Sk, finančné korporácie 7,5 mld. Sk a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 1,1 mld. Sk. K medziročnému rastu investičnej aktivity prispeli fixné investície v nefinančných korporáciách (o 8,1 %), v sektore domácností (o 7,8 %), vo finančných korporáciách (o 4,1 %) a vo verejnej správe (o 1,1 %).

(red)
Zdroj: TASR, ŠÚ SR

Komentáre