Víťazný projekt na Bienále architektúry 2016

image 79809 25 v1

Na 15. medzinárodnom bienále architektúry v Benátkach bude v pavilóne Českej a Slovenskej republiky projekt nazvaný Starosť o architektúru – na príklade jedného domu: areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jeho autormi sú Benjamín Brádňanský, Petr Hájek, Vít Halada, Ján Studený a Marián Zervan.

Koncom januára o tom rozhodla sedemčlenná medzinárodná porota, ktorá pracovala v tomto zložení: Siedmi hlasujúci členovia v abecednom poradí: Peter Čanecký (VŠMU); Irakli Eristavi (architektonický ateliér zerozero); Adam Gebrian (nezávislý kritik, Praha, predseda poroty); Alexandra Homoľová (SNG); Zuzana Komárová (Ministerstvo kultúry SR); Boris Meluš (nezávislý grafický dizajnér); Alexandra Kusá (SNG).

V jej stanovisku sa okrem iného uvádza: „Podľa nášho názoru ide o jednu z mála stavieb nedávnej minulosti na Slovensku, ktorá má potenciál zaujať široké medzinárodné publikum. Nejde ale len o predstavenie stavby vo veľkom modeli v mierke 1 : 8, ale o predstavenie celého procesu: od úvah o vzniku takejto stavby, cez jej prípravu, rôzne fázy projektu, realizácie, užívania, cez následné chátranie, diskusiu o uzavretí a možnom búraní až po súťažné návrhy rôznych slovenských architektov na rekonštrukciu. Zápas o túto stavbu je priesečníkom mnohých frontových línií architektonických i mimoarchitektonických…“

Zdroj: SNG

KategórieSúťaže