image 92433 25 v1

Stredoškolskú súťaž Xella vyhral Juraj Štetiar návrhom ekologického domu v Nízkych Tatrách

Spoločnosť Xella vyhlásila výsledky 11. ročníka súťaže pre žiakov posledných dvoch ročníkov stredných priemyselných, odborných a vyšších odborných škôl so zameraním na stavebníctvo. Žiaci tretích ročníkov projektovali rodinný dom a žiaci štvrtých ročníkov bytový dom alebo objekt občianskej výstavby. Podmienkou bolo v projekte využiť kompletný stavebný systém Ytong vrátane jeho doplnkov a noviniek.

Súťaž prebiehala v dvoch regionálnych kolách, z ktorých postúpili tri víťazné projekty do celoštátneho kola. Jej účelom je podporiť prácu na ročníkových projektoch, zároveň tiež rozvíja samostatné tvorivé činnosti a slúži ako príprava na štúdium na vysokej škole.

Hodnotiaca komisia, zložená z odborníkov spoločnosti Xella SK, zvolila ako najlepší projekt prácu Juraja Štetiara zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Žilina, ktorý ku svojmu úspechu uvádza viac o projekte aj motiváciu súťažiť: „Primárnym impulzom pre vznik celého objektu bol nápad neprispôsobovať stavebný systém Ytong objektu, ale objekt stavebnému systému tak, aby nebol narušený komfort obyvateľov. Následne som si zvolil reálnu parcelu, na ktorej by bol objekt osadený tak, aby z nej čerpal čo najviac výhod a eliminoval väčšinu nevýhod. Podarilo sa mi tak vytvoriť ekologický, prefabrikovaný a moderný dom v horách, ktorý spĺňa všetky kritériá pre nezávislé a luxusné bývanie v malebnom prostredí Nízkych Tatier. Cieľom bolo poukázať na fakt, že aj malé objekty majú svoje čaro a tiež na neuveriteľnú variabilitu stavebného systému YTONG, s ktorým som si počas práce na projekte poradil s každým problémom. Bezproblémovosť by som pripísal odbornej literatúre, konštrukčným detailom a najmä odborníkom od spoločnosti XELLA, ktorí mi vždy pomohli. Najdôležitejšie je však poďakovať samotnému vyhlasovateľovi súťaže za možnosť zapojiť sa.“

Druhé miesto obsadil Gino Šárközy zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave. A tretiu priečku získal Boris Neupauer zo Strednej priemyselnej školy v Poprade.

Ďalšie podrobnosti o súťaži a regionálnych kolách sú potom na www.ytong.sk.