Dvor s objektmi na pozemku Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska v Trnave.

Na nezastavanej ploche v centrálnej zóne Trnavy majú byť byty aj pobytová strecha

Víťazom súťažného dialógu na návrh polyfunkčného objektu – bytového domu s priestormi pre obchodné prevádzky a služby s podzemným parkoviskom sa stal bratislavský ateliér A B.K.P.Š..

Súťažný dialóg vyhlásilo mesto Trnava v spolupráci s + 2021 architekti v novembri minulého roka. Výsledky boli uverejnené 16. novembra tohto roka.

Architekti riešili nezastavanú plochu v Centrálnej mestskej zóne Trnava, ktorú ohraničujú ulice Paulínska, Dolnopotočná a Halenárska. Lokalitný program očakáva, že parkovanie pre verejnosť a obyvateľov bytov bude v podzemí. Priestory pre prevádzky majú byť v parteri, nájomné byty vo zvyšných podlažiach objektov a návrh novovzniknutých dvorov.

Dôležitá je kvalita bývania

Trnavský primátor Peter Bročka na sociálnej sieti k obstarávaniu napísal, že pre mesto bolo dôležité, aby navrhované byty poskytovali vyššiu kvalitu bývania oproti bežnému komerčnému štandardu bytov dostupných v novostavbách na trhu s nehnuteľnosťami. Nasledovať budú rokovania o zmluve na jednotlivé stupne projektových dokumentácií a povoľovacie fázy.

Uličná strana zástavby Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska v Trnave.
Uličná strana zástavby Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska v Trnave. | Zdroj: A B.K.P.Š.

Porota podľa neho pozitívne vnímala aj pochopenie kontextu a ducha miesta a nadviazanie na pôvodnú urbanistickú stopu. Ďalej sprístupnenie strešnej roviny pre verejnosť či efektívne riešenie podzemných garážových priestorov v celkovom počte takmer 300 miest.

Predefinovanie vlastníctva strechy

Vizualizácia práce víťazného ateliéru ponúka pohľad na dvor z troch strán obstavaný objektmi s troma nadzemnými podlažiami. Štvrté podlažie je podkrovné, nad ním je pobytová strecha so zeleňou, ktorá je čiastočne prestrešená.

Komisia k lokalitnému programu uviedla, že treba podrobnejšie uvažovať o streche ako verejnom priestore, ktorý bude odčlenený od terénu a nad súkromnými bytmi. Zároveň odporúča definovať pomer súkromných a verejných/komunitných častí v prospech súkromných. Dôsledkom bude, že nároky na údržbu zo strany mesta budú menšie a väčšiu zodpovednosť budú mať nájomníci. Časť strešných terás sa dá priradiť na súkromné používanie podkrovným bytom.

Návrh verejnej pobytovej strechy
Návrh verejnej pobytovej strechy | Zdroj: A B.K.P.Š.

Viackolová architektonická súťaž

Portál archinfo uvádza, že najzložitejšej formy architektonickej súťaže, rok trvajúceho tzv. súťažného dialógu sa zúčastnilo 19 kolektívov. Proces mal po užšom výbere odbornej poroty tri fázy: úvodný workshop, 1. pracovné stretnutie nad rozpracovanými návrhmi, 2. pracovné stretnutie – nad dopracovanými súťažnými návrhmi.

 Komisia vybrala troch účastníkov dialógu:

A B.K.P.Š., BETWEEN, Chybík+Krištof Associated Architects

Hodnotiaca komisia:

Ondrej Horváth, Iljia Skoček, Petra Kunarová, Matej Hunal, Viliam Zajiček

Poradie:

  1. miesto A B.K.P.Š.
  2. miesto BETWEEN
  3. miesto CHYBIK+KRISTOF ASOCIATED ARCHITECTS