Spalinové filtre

Ako odstraňovať poletujúci prach zo spalín? Riešením je elektrostatický filter.

V nadväznosti na možnosti eliminácie poletujúceho prachu zo spalín predstavujeme v článku riešenie pre lokálne spotrebiče určené na pevné palivo s výkonom do 10 kW.

Čo je to poletujúci prach?

Ako poletujúci prach sú definované predovšetkým veľmi malé častice, ktoré sa líšia veľkosťou, chemickým zložením a pôvodom. Hlavnými zdrojmi neviditeľných prachových častíc sú najmä ťažký priemysel, cestná doprava a vykurovanie pevnými palivami.

Za poletujúci prach sa považujú častice menšie ako 10 mikrometrov (označované ako PM10 a PM2,5). Častice PM10 sa dostávajú do dolných dýchacích ciest, zatiaľ čo jemnejšie častice PM2,5 prenikajú do pľúcnych komôr. Okrem toho sa v nich hromadia rôzne znečisťujúce látky (síranové a uhlíkové častice) vrátane karcinogénnych látok, ktoré sú životu nebezpečné.

Vplyv poletujúceho prachu na naše zdravie je zásadný. Aj pri krátkodobom pôsobení na človeka dochádza k nárastu zápalových ochorení pľúc (astma), nepriaznivým účinkom na kardiovaskulárny systém a k iným ochoreniam.

Zdroj: ALMEVA

Filtre pevných častíc
V nadväznosti na možnosti eliminácie poletujúceho prachu sa budeme zaoberať filtrami pevných častíc pre lokálne spotrebiče určené na pevné palivo s výkonom do 10 kW.

Touto problematikou sa zaoberala norma EN 13229 Vstavané vykurovacie zariadenia a krbové vložky na pevné palivo – Požiadavky a skúšobné metódy, ktorú od roku 2021 nahradila norma EN 16510-1 Domáce spotrebiče na pevné palivá – Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. Táto norma by sa mala zaoberať aj výskytom a množstvom poletujúceho prachu.

Poletujúci prach sa dá odstraňovať zo spalín v prvom rade mechanicky (filtre a cyklóny). Filtre však v závislosti od ich znečistenia časom znižujú svoju účinnosť, zvyšujú svoj odpor a v praxi sa nepoužívajú. Na druhej strane sú cyklóny určené skôr na väčšie prachové častice.

Ďalšou možnosťou odstraňovania poletujúceho prachu zo spalín je elektrostatický filter. Princíp je celkom jednoduchý. Prachové častice sa pri prechode cez filter nabijú elektrickým nábojom a následne sú elektrostatickými silami priťahované k elektróde, kde sú odstránené.

Riešením spoločnosti Almeva je elektrostatický filter pevných častíc EPS-10. Filter pevných častíc má v hornej časti integrovaný spalinový ventilátor. Ventilátor pomáha prúdeniu spalín v komíne, uľahčuje vykurovanie a zabraňuje spätnému prúdeniu spalín do miestnosti. Bez ťahu spalinového ventilátora je užívateľ odkázaný na prirodzený ťah komína, ktorý sa môže meniť v závislosti od vonkajšej teploty, vetra a atmosférického tlaku vzduchu.

Elektrostatický filter pevných častíc sa inštaluje v hornej časti komína a pomocou vysokonapäťovej elektródy absorbuje pevné častice zo spalín, ktoré sa potom usadzujú vo filtri.

Filter pevných častíc Exodraft bol navrhnutý na filtrovanie škodlivých a veľmi jemných častíc zo spalín zo spotrebičov na spaľovanie dreva. Elektrostatický filter pevných častíc znižuje počet častíc o 95 % (jemné a veľmi jemné častice) a celkovú hmotnosť častíc až o 70 – 75 %. Merania sa uskutočnili podľa nórskej normy NS3058, ktorá zodpovedá vonkajším podmienkam.

Filter častíc Exodraft je vybavený tiež samočistiacou funkciou. Častice sa zachytávajú vnútri filtra elektrostatickým nabíjaním a ich usadzovaním na elektróde. Samočistiaca funkcia sa zabezpečí strasením elektródy, následne častice klesnú do neúčinnej výšky komína. Zostávajúce častice sa privádzajú do komína, kde sa spália, takže nie je potrebné čistiť filter ručne.

Ak si vnútroštátne predpisy vyžadujú prístup kominára k hornej časti komína, nie je problém dodať čistiaci kus, ktorý sa inštaluje medzi komín a filter.

almeva.swiss/sk

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou ALMEVA.