Spätné získavanie tepla zo spalín a z odpadového vzduchu

Ako možno získať späť až 95 % energie z odpadového tepla pri ­návratnosti investície do troch rokov?

Spaliny odoberajú veľké množstvo energie, ktorá doslova uniká komínom. Na trhu však existuje technológia, ktorá umožňuje túto energiu získať späť a vrátiť ju do obehu. Tým sa znižujú prevádzkové náklady a eliminuje množstvo vypúšťaných emisií CO2.

Spätné získavanie tepla zo spalín a z odpadového vzduchu vyvíja spoločnosť ALMEVA EAST EUROPE, a. s., v spolupráci s dánskou spoločnosťou Exodraft.

Ako funguje rekuperácia energie

Ak má spoločnosť výrobné procesy, pri ktorých vznikajú emisie spalín, je tu veľká príležitosť na využitie systému rekuperácie tepla. Ten dômyselne využíva skutočnosť, že emisie odoberajú veľké množstvo energie s možnosťou opätovného využitia.
Systém po inštalácii zachytáva zvyškové teplo zo spalín, pary alebo z procesného vzduchu a ohrieva ním kvapalinu. Takto získaná energia (teplo) sa v zariadení bez problémov opätovne využije:
● s možnosťou integrovať ju do výrobných procesov,
● s možnosťou využívať ju na ohrev vody,
● alebo napríklad na vykurovanie budov konkrétneho výrobného závodu.

Použité patentované výmenníky tepla vracajú zo systému spalín až 95 % odpadového tepla. „Vďaka týmto úsporám je návratnosť investície do nákupu a inštalácie zariadenia približne 31 mesiacov pre stredne veľkú spoločnosť a ešte rýchlejšia pre spoločnosť s veľkým množstvom odpadového tepla. Ďalšie výrazné úspory sú v množstve vypúšťaných emisií,“ vysvetľuje výhody systému technický riaditeľ spoločnosti Almeva Filip Tesař.

Spoločnosť Exodraft pôsobí v oblasti rekuperácie tepla a odsávacích ventilátorov už viac ako 60 rokov. Výrobky Exodraft spĺňajú normy ISO 9001, zaručujú vysokú kvalitu, bezpečnosť a jednoduchú obsluhu. Ich inštalácia nie je náročná, spoločnosť Almeva ich dodá a pripraví na použitie za približne 3 až 4 mesiace od objednávky.

Správna inštalácia nezasahuje do komínového ťahu

Systém rekuperácie tepla sa ľahko inštaluje na už existujúcom komíne, prípadne sa umiestni do paralelného dymovodu.

Systém Exodraft možno inštalovať vertikálne alebo horizontálne, pričom odoláva teplotám až do 600 °C.
Výmenník tepla v dymovode negatívne ovplyvňuje ťah komína, preto treba pri inštalácii umiestniť na komín ventilátor s vhodnou reguláciou. Tým sa zabezpečí správne fungovanie celého systému.

„Po dohode so zákazníkom systém umiestnime do budovy alebo mimo nej do ochranného boxu. Bežný strašiak nových systémov – údržba zariadení – tu neplatí. Akékoľvek drobné opravy alebo kontroly neobmedzujú prevádzku, výmenníky tepla sú ľahko demontovateľné, takže nie sú potrebné žiadne prestoje,“ hovorí Tesař.

 

Inštalácia systému rekuperácie tepla vo vnútornom prostredí – Slovensko
Inštalácia systému rekuperácie tepla vo vnútornom prostredí – Slovensko | Zdroj: ALMEVA
Zdroj: ALMEVA

Počas revíznych odstávok používa systém paralelný komín. Existuje však aj možnosť inštalácie jednotky radu Safe Plate, kde je obtok už súčasťou zariadenia, ako ukazujú body (7) a (8) na obr. 2. V oboch prípadoch nie je konkrétna prevádzka nijako narušená.

Aplikácie na návrh, odhad úspor či celkový výkon

Na návrh sa používa špeciálne navrhnutý program Exodraft OptiCalc. Tento softvér vypočíta
● odhad energie získanej zo spalín,
● ušetrenú sumu (pri zohľadnení skutočných aktuálnych cien energie na trhu) a množstvo emisií CO2, ktoré (vďaka tejto technológii) nevzniknú.

Aplikácia Trendlog skontroluje úspory energie a celkový výkon systému online v reálnom čase. Údaje z denníka Trendlog možno použiť na analýzu chýb a optimalizáciu celého systému.

Ktoré sektory používajú systém najčastejšie

Rekuperácia tepla sa využíva všade tam, kde sú v prevádzke kotly, pece, turbíny, motory,kogeneračné jednotky alebo sušičky. Najčastejšie ide o:
● potravinársky priemysel – pekárne, pivovary, pražiarne kávy, mliekarne, výroba nápojov,
● výrobné procesy v ľahkom a ťažkom priemysle,
● odsávanie procesného vzduchu zo sušičiek a pecí,
● priemyselné odvetvia na konečnú úpravu výrobkov – lakovne, zinkovne atď.,
● sklársky priemysel,
● papierenský priemysel a pod.

 Systém Exodraft možno inštalovať vertikálne aj horizontálne, pričom odolá teplotám až 600 °C.
Systém Exodraft možno inštalovať vertikálne aj horizontálne, pričom odolá teplotám až 600 °C. | Zdroj: ALMEVA

Hlavné výhody riešení Exodraft

● Rýchla návratnosť investície – zvyčajne 2 až 3 roky
● Kompaktnejšia a účinnejšia rekuperačná jednotka
● Možnosť inštalácie v horizontálnej a vo vertikálnej polohe
● Vysoká teplotná odolnosť systému do 600 °C (bezpečná doska)
● Jednoduchá údržba vďaka odnímateľným výmenníkom tepla – bez obmedzenia prevádzky technológie
● Obtokový systém na obtok spalín, ktorý zabezpečuje stabilné a nepretržité používanie (žiadne prestoje vo výrobe)
● Riadenie PLC umožňujúce kontrolu a monitorovanie na mieste a na diaľku
● Jednoduchá inštalácia a krátka dodacia lehota – zvyčajne 3 až 4 mesiace

Patentovaný tepelný výmenník Exodraft
Patentovaný tepelný výmenník Exodraft | Zdroj: ALMEVA
Počas revíznych odstávok používa systém paralelný komín. Existuje však aj možnosť inštalácie jednotky radu Safe Plate, kde je obtok už súčasťou zariadenia, ako ukazujú body (7) a (8).
Počas revíznych odstávok používa systém paralelný komín. Existuje však aj možnosť inštalácie jednotky radu Safe Plate, kde je obtok už súčasťou zariadenia, ako ukazujú body (7) a (8). | Zdroj: ALMEVA

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou ALMEVA EAST EUROPE, a. s.