SAFM prináša 5. ročník odbornej publikácie SAFM Guide

Jedinečná ucelená analýza slovenského trhu z oblasti facility managementu. Predikcia a vývoj segmentu FM. Analytické rozhovory s odborníkmi na témy, ktoré aktuálne rezonujú v spoločnosti. Aký je dosah energetickej krízy na oblasť facility managementu a aké sú ďalšie obmedzujúce faktory v podnikaní?

SAFM je garantom kvality FM na Slovensku.  Už šiestym rokom prinášame na slovenský trh odbornú ročenku, v ktorej nájdete detailné informácie o segmente FM, ako i výsledky  prieskumu, ktorý bol realizovaný medzi facility manažérmi.

V najnovšom čísle SAFM Guide 2023 nájdete:

  • vývoj a hodnotenie trhového prostredia FM
  • FM a stavebníctvo
  • Očakávaný dosah energetickej krízý pre segment FM
  • rozhovory s odborníkmi
  • adresár spoločností pôsobiacich v FM

… a množstvo ďalších tém.

SAFM Guide je určený každému facility manažérovi. Publikované informácie sú prínosom pre všetky spoločnosti, ktoré pôsobia vo sfére FM, či už na strane klienta, alebo poskytovateľa. Prečítajte si najnovšie číslo SAFM Guide 2023, a objednajte si ešte dnes ročenku na adrese: safm@safm.sk

www.safm.sk

Zdroj: Slovenská asociácia facility managementu