Prieskum

Podpora na obnovu domov by mala byť odstupňovaná podľa príjmu, ukázal prieskum

Partneri sekcie:

Finančná podpora na obnovu rodinných domov ako aj na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie do domácnosti by mali byť odstupňované na základe príjmov domácností. Prieskum tiež ukázal, že ľudia žiadajú systémové kroky na riešenie energetickej krízy.

Až 82 percent ľudí žiada viac investícií do obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie ich podielu v slovenskej energetike. Rozsiahly program obnovy budov a navýšenie cieľa obnovy rodinných domov na 30-tisíc ročne podporuje až 75 percent ľudí.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre mimovládnu organizáciu Greenpeace Slovensko uskutočnila agentúra Ipsos na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov. Prieskum uskutočnili od 23. do 30. novembra 2022.

„Finančná podpora na obnovu rodinných domov ako aj na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie do domácnosti by mala byť podľa 72 percent opýtaných odstupňovaná na základe príjmov domácností. Nízkopríjmové domácnosti by mali dostať až 100 percent vstupných investícií,“ interpretuje výsledky výskumu hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.

Riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková uviedla, že prieskum verejnej mienky je ďalším dôkazom toho, že ľudia žiadajú systémové kroky na riešenie energetickej krízy.  Len ti zaručia, že sa v podobnej situácii neocitneme opäť o rok.

„Sú nimi energetické systémy založené na znižovaní spotreby, znižovaní energetickej účinnosti cez hĺbkovú obnovu budov a na obnoviteľných zdrojoch energie. Tieto opatrenia sú zároveň riešením klimatickej krízy, na ktorú si nemôžeme dovoliť zabúdať,“ upozornila Juríková. Dodala, že veľkú podporu u ľudí predstavuje financovanie týchto opatrení tak, aby si ich mohli dovoliť aj nízkopríjmové domácnosti.

Zastropovanie cien energií je len krátkodobé riešenie

Tak ako minulý rok, v súčasnosti až 67 percent opýtaných súhlasí s tým, aby Slovensko prešlo do roku 2035 z výroby energie založenej na plyne na výrobu energie založenej na domácich obnoviteľných zdrojoch. Medzi ne patria napríklad vietor či slnečná a geotermálna energia.

„Útlm využívania fosílneho plynu do 2035 je nevyhnutný, ak chceme udržať globálne otepľovanie pod 1,5 stupňa Celzia a zároveň dodržať ciele Parížskej dohody,“ doplnila hovorkyňa Brandysová. Koordinátorka klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Barbara Bagiová je presvedčená, že súčasná energetická kríza je výsledkom našej závislosti od fosílneho plynu.

Ďalej tvrdí, že zo strany vlády nevidia žiadne kroky, ktoré by nás jej zbavili. Zastropovanie cien energií je podľa Bagiovej len krátkodobé riešenie, ktoré veľkých odberateľov vôbec nemotivuje k šetreniu. „Je načase ukončiť nekonečné diskusie o zmene dodávateľov plynu či výstavbe LNG terminálov a začať hovoriť o tom, ako znížiť spotrebu plynu a prejsť na obnoviteľné zdroje,“ uzavrela Bagiová.