Na ilustracnej fotografii je Cesta I/79 Dvorianky

Rezort dopravy bude dozorovať cesty prvej až tretej triedy a tiež miestne komunikácie

Partneri sekcie:

Túto kompetenciu bude môcť využiť v prípade, ak to bude vyžadovať naliehavý verejný záujem alebo pôjde o okolnosti osobitného zreteľa.

Vyplýva to z novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. „Účelom návrhu je rozšíriť dozornú (kontrolnú) právomoc ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na cestách I. až III. triedy a miestnych cestách.

Súčasná právna úprava neposkytuje ministerstvu náležité kompetencie v prípadoch, ak nežiaducimi opatreniami orgánov miestnej štátnej správy či obcí dôjde k ohrozeniu verejného záujmu na zabezpečení plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedol rezort dopravy v dôvodovej správe.

Ministerstvo bude môcť prípade, že ním uložené opatrenia na základe vykonaného štátneho odborného dozoru nebudú plnené, uložiť pokutu do výšky 33 190 eur. Ak by udelenie pokuty neviedlo do 60 dní k náprave, rezort by mohol pokutu udeliť opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty, a to až do splnenia opatrenia.

Poslanci neschválili pozmeňovací návrh Dany Kleinert z opozičného PS. Ministerstvo by podľa neho mohlo vykonávať štátny odborný dozor nad určenými cestami až vtedy, ak by si na to určený orgán neplnil svoje úlohy. V prvom rade by mala tento dozor vykonávať obec či okresný úrad v sídle kraja.