Mestský úrad v Leopoldove
Galéria(8)

Radnica v Leopoldove dokazuje, že architektúra na Slovensku nie je v defenzíve

V silnej konkurencii 51 návrhov vyhral v architektonickej súťaži (2014) na novú budovu mestského úradu v Leopoldove prešovský ateliér zerozero.

Mesto ako vyhlasovateľ bolo veľkorysé, súťažiaci mali v návrhoch rozhodnúť, či postaviť novú modernú budovu alebo zrekonštruovať asi storočný objekt radnice. Pôvodná budova dlhodobo nevyhovovala technicky ani kapacitne. Leopoldov je menšie mesto približne so štyrmi tisícmi obyvateľov a nová radnica posilní jeho mestský charakter.

Vďaka dobrému hospodáreniu mala samospráva v roku 2014 na projekt už 800-tisíc eur. Celkové náklady však dosiahli 2,4 milióna eur. Mesto muselo pôvodný rozpočet aktualizovať a navýšiť, uviedla primátorka Terézia Kavuliaková.

Mestský úrad v Leopoldove
Mestský úrad v Leopoldove
Mestský úrad v Leopoldove
Mestský úrad v Leopoldove
Mestský úrad v Leopoldove
Mestský úrad v Leopoldove
Mestský úrad v Leopoldove

Pod zdražovanie sa podpísala pandémia, vojna na Ukrajine a ďalšie okolnosti. Napriek tomu bola stavba dokončená takmer v pôvodnom termíne a cena sa navýšila len minimálne v dôsledku prác navyše, ktoré si vyžiadal postup stavby alebo objednávateľ.

Od júla 2022 má teda Leopoldov modernú radnicu – administratívno-spoločenské centrum s dvoma podlažiami. Je to praktická a elegantná budova s čistými líniami, na jej priečelí sa vyníma dynamický prvok – radničné hodiny. Pôvodná budova, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou vrátane fasády, má novú funkciu. V exteriéri pred ňou pribudol nový chodník a parkovacie miesta.

Mestský úrad Lepoldov, pohľad
Mestský úrad Lepoldov, pohľad | Zdroj: zerozero

Na Slovensku je málo verejných súťaží

Mesto v roku 2014 v tlačovej správe uviedlo, že vo Švajčiarsku sa koná ročne 500 súťaží, v susednom Česku 30, v Rakúsku 100 a na Slovensku 10. „Obstarávanie občianskej infraštruktúry pomocou architektonických súťaží je v našej krajine ešte stále ojedinelý jav, čo sa aj v tomto konkrétnom prípade odzrkadlilo na nadpriemernom počte odoslaných návrhov,“ povedal pre ASB Pavol Šilla z víťazného ateliéru.

O investičnom dlhu v súvislosti s budovami verejnej správy konštatoval, že väčšinou sa u nás táto téma redukuje na vyriešenie a aktualizáciu nevyhnutných stavebnotechnických parametrov budov. Architektúra je v tomto prípade dlhodobo v defenzíve.

Stará radnica má novú funkciu

Prešovskí architekti navrhli pôvodnú budovu úradu nezbúrať, umiestnili do nej knižnicu a klubovňu so zázemím. V novom mestskom úrade je okrem kancelárií aj sobášna sieň a veľká zasadacia miestnosť. Podľa mesta je pýchou budovy sobášna sieň, ktorá je určená aj na výstavy a menšie zhromaždenia. Nová radnica stojí na mieste, kde bol v minulosti radničný dvor, sklady, miestnosti na prenájom a garáže. Všetky tieto objekty boli zbúrané.

V suteréne nového úradu je okrem technických miestností aj archív a priestor pre zamestnancov mestskej zelene a údržbu. V objekte sa nachádzajú aj zázemie pre pracovníkov a serverovňa. Mestské zastupiteľstvo rokuje vo veľkej zasadacej miestnosti, ktorá je z architektonického hľadiska jednou z najzaujímavejších v budove. Na jednej zo stien je vyobrazený územný plán Leopoldova.

Mestský úrad Leopoldov, sobášna sieň
Mestský úrad Leopoldov, sobášna sieň | Zdroj: zerozero

Monolitický strop v budove

Technológie v budove pamätajú aj na komfort zamestnancov. Miestnosti úradu možno vďaka najnovším technológiám konštantne a vyvážene chladiť, takže chod úradu nebude treba počas extrémne teplých dní obmedzovať, ako to bolo doteraz. Na výrobu tepla a chladu v budove sa použilo tepelné čerpadlo voda – voda. Ako informovala leopoldovská radnica, nový objekt má namontovaný stropný systém OBKT – monolitické stropy v lete chladia a v zime kúria.

Kvalitný verejný priestor

Podľa Šillu je nový mestský úrad je nielen solitérnym objektom. Nová architektúra komunikuje s architektúrou pôvodného úradu (aktuálne mestská knižnica) a spolu vytvárajú kompaktnú mestskú situáciu a kvalitný verejný priestor.

Za zaujímavú skúsenosť Šilla označil prácu s artikuláciou hierarchicky nadradených priestorov ako je sobášna sieň alebo zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva. Veľmi pozitívne ateliér hodnotil samotnú ochotu mestskej samosprávy aj dodávateľa stavby, ktorí s porozumením načúvali jeho predstavám a následne ich premenili na výsledok.

Mestský úrad v Leopoldove

Investor: mesto Leopoldov
Architekt: zerozero/Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený
Celková plocha riešeného územia: 1 988,5 m²
Plocha urbánneho priestoru: 1 229,37 m²
Z toho plocha zdvihnutej časti nádvoria: 262,98 m²
Počet povrchových parkovacích miest: 10
Počet parkovacích miest v garáži: 2
Zastavaná plocha rekonštruovaného objektu: 306,13 m²
Zastavaná plocha novostavby: 428,93 m²
Úžitkové plochy rekonštrukcia: 266,52 m²
Úžitkové plochy novostavba: 845,67 m²
Náklady na novú budovu: 1 549 680,77 € bez DPH
Náklady na rekonštrukcia starej budovy: 497 228,57 € bez DPH