valaliky foto skryvka 2

Pozemok budúceho priemyselného parku Valaliky už pocítil prípravné stavebné práce

Koncom decembra na území budúceho priemyselného parku naďalej prebiehali úvodné prípravné práce.

Počas uplynulých mesiacov to boli najmä archeologické prieskumy a skrývka ornice v rozsahu 89 hektárov, v súlade s vydanými povoleniami.

Tým predchádzali skôr realizované pedologické a dendrologické, radónové, geofyzikálne a pyrotechnické prieskumy a vysporiadanie – výkup pozemkov. V lokalite sa naďalej pohybujú ťažké mechanizmy – bagre, buldozéry a obslužné terénne motorové vozidlá.

Valaliky Industrial Park sa stane sídlom moderných trvalo udržateľných výrobných závodov, z ktorých prvým a najvýznamnejším bude automobilka Volvo.  Celkový počet pracovných miest, ktoré v regióne vzniknú vďaka hlavnému strategickému investorovi je približne 12 tisíc a v priľahlom subdodávateľskom parku 4 tisíc. Predpokladaný nábor a príprava budúcich zamestnancov je plánovaná už v roku 2025 a začiatok výroby v roku 2026.

Plán budúceho priemyselného parku Valaliky.
Plán budúceho priemyselného parku Valaliky. | Zdroj: EKOCONSULT-enviro

„Pripravované územie je potrebné vnímať v globálnom kontexte a rozsahu niekoľkých desaťročí. Sledovali sme a dlhodobo vyhodnocovali aktuálne zaťaženia komunikácií v regióne aj požiadavky na infraštruktúru. Sústreďujeme sa však aj na dlhodobú udržateľnosť. Množstvo opatrení na ochranu životného prostredia a náhradných opatrení tam, kde ku zásahu do životného prostredia musí prísť, je dôkazom, že svoj záväzok berieme veľmi vážne.“– povedal Miloš Durec, riaditeľ Valaliky Industrial Park.

V rámci návrhu dopravnej infraštruktúry bude vybudovaný terminál integrovanej osobnej dopravy (TIOP) pri obci Valaliky, ktorý pomôže obyvateľom okolitých obcí a zamestnancom strategického parku pohodlnejšie využívanie hromadnej dopravy.

V blízkosti priemyselného parku bude vybudovaných približne 11 kilometrov cyklotrás, ktoré uľahčia dochádzanie do práce z okolitých obcí a umožnia aj rekreačné využitie. Ďalším novým pozitívnym javom v rámci strategického parku bude vytvorenie zeleného pásu, ktorý bude mať nielen izolačnú funkciu, ale prispeje tiež k skvalitneniu životného prostredia.

Novou výsadbou zelene bude kompenzovaný aj výrub drevín v strategickom parku a vzniknú aj nové protihlukové opatrenia, ktoré zlepšia súčasný stav v obci, najmä odhlučnenie existujúcej železničnej trate.

Začatie hrubých terénnych úprav je plánované na prvý kvartál roku 2023 a zakladanie prvých pilotov budúceho závodu v druhom kvartáli 2023.

Park  Valaliky