Plán budúceho priemyselného parku Valaliky. Zdroj: EKOCONSULT-enviro