Očakávaný vývoj odvetvia stavebníctva v ČR a na Slovensku

Dňa 11. 2. 2009 sa v Brne v hoteli Holiday Inn koná odborná konferencia na tému OČAKÁVANÝ VÝVOJ ODVETVIA STAVEBNÍCTVA V ČR A NA SLOVENSKU. Hlavné tematické okruhy odbornej konferencie: […]

Dňa 11. 2. 2009 sa v Brne v hoteli Holiday Inn koná odborná konferencia na tému OČAKÁVANÝ VÝVOJ ODVETVIA STAVEBNÍCTVA V ČR A NA SLOVENSKU.

Hlavné tematické okruhy odbornej konferencie:

  • Názory a skúsenosti predstaviteľov stavebných firiem
  • Úspešné stratégie stavebných firiem
  • Dopravná infraštruktúra a očakávaný rozvoj
  • Očakávaný vývoj bytovej výstavby
  • Nové technológie a materiály v stavebníctve
  • Fúzie a akvizície, financovanie stavebných firiem a projektov
  • Spolupráca stavebných firiem, dodávateľov a výrobcov stavebných materiálov a technológií

Cieľom konferencie je vzájomná výmena názorov predstaviteľov stavebných firiem, dodávateľov, výrobcov stavebných materiálov a technológií, developerov, ekonómov, predstaviteľov vlády a regiónov na súčasný a očakávaný vývoj stavebného trhu.

Mediálnymi partnermi sa stali časopisy Realizace staveb a Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

Bližšie informácie nájdete na stránkach www.konference.org.